Tarih Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Züyuf akçe

Osmanlı’da ayarı düşük akçe

ZULKARNEYN

Büyük İskender'e Araplşr'ın ve Türkler'in verdikleri isim.

Zitvatorok Antlaşması
Osmanlı Devleti’nin 1533 İstanbul Antlaşması’yla kazandığı Avusturya karşısındaki üstünlüğü¬nün ve yaptırım gücünün sona erdiği antlaşma.
ZIRH

Oktan ve kılıçtan korunmak için giyilen çelik elbise.

Ziraat

Tarım

Zımmi

İslam devletlerinde Gayrimüslim halk

Ziggurat

Sümer tapınağı

ZEVRAK

Küçük savaş gemisi.

Zerdüştlük

Ateşe tapma

ZENBEREKÇİ

Yeniçeri Ocağı'nm 88. ortasına verilen isim. Bunlar silah olarak 'zenberek' denilen bir ok kullanırlardı.

Zemzem

Kutsal su

Zeamet

Osmanlı’da geliri subaşı ve kadılara bırakılan dirlik toprağı

ZEAMET

Fetih sırasında devlete ait araziden savaşçılara ve bir kısım devlet ve saray memurlarına kılıç hakkı olarak verilen toprak. (Zeamet, 1840 yılında kaldırıldı).

Zaviye

Küçük tekke, dini eğitim ve sohbet yeri

Zatü’s Savari

Hz. Osman Dönemi’nde Müslümanlarla Bizans arasında yapılan deniz savaşına verilen isim