Satranç Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Zugzwang

Hamle sıkışması, kendi aleyhinde bir hamle yapmak zorunda kalmak

Zeitnot

Zaman sıkışıklığını belirtmek amacıyla kullanılan bir terim.

Vezir kanadı

Vezirin bulunduğu tarafa vezir kanadı denir.

Varyant

Bir oyunun değişik devam yollarından her birine verilen ad.

UKD

Ulusal Kuvvet Derecesi

TSF

Türkiye Satranç Federasyonunun kısaltması

Tehdit

Taraflardan birinin bir istekte bulunmasıdır.

Sütun

Dikey yol

Sürekli şah

Bir oyuncunun devamlı şah çekmesidir.

Şiş

Bir taşın aynı yolda birden fazla taşı sırayla istemesidir.

Şah kanadı

Şahın bulunduğu kanada şah kanadı denir.

Şah çekmek

Bir taşın rakip şahı istemesidir.

Rating

Oyuncuların seviyesini belirleyen puan sistemi

Piyon terfi

Son yataya ulaşan piyonun daha güçlü bir taşa dönüşmesidir.

Pat

Şahı tehdit altında olmayan oyuncunun kurallara uygun hamle yapamama durumudur.