Karşıt Anlamlılar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
züğürt

varlıklı, zengin

zor

kolay

ziyan

kazanç

zıt

zevzek

ağzı sıkı

zengin

fakir

zemin

tavan

zayıf

güçlü

zayıf

şişman

zararlı

yararlı

zarar

yarar, kâr

zarafet

kabalık

zam

indirim

yüzükoyun

sırtüstü

yüzsüz

mahcup, çekingen