Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Zurnanın zırt dediği yer

Yapılmakta olan işin en hassas, en önemli, en can alıcı noktası.

Zülfüyâra dokunmak

İşle ilgili olanı, hatırlı ve güçlü kimseyi veya yüksek bir makamı kimi söz ve davranışlarla gücendirmek, darılmasına yol açmak. “Hayır geri duramam, zülfüyâra dokunsa da söyleyeceğim.”

Züğürt tesellisi

Kötü bir işte en önemli şeyi kaybettiği zaman bazı önemsiz, iyi olmayan bir yan bularak sevinmek ve kendini avutma.

Zorun ne?

“Ne istiyorsun, amacın ne?” anlamında kullanılır.

Zoru olmak

Kendisini zorlayan bir sıkıntısı, derdi olmak. “Adamın bir zoru olduğu yüzünden belliydi.”

Zora gelmemek

Sıkıntıya ve baskıya katlanamamak, güçlüğe sabredememek. “Zora gelemem ben, lütfen ısrar etmeyin!”

Zora binmek

İş güçleşmek, ancak zor kullanarak halledilecek hâle gelmek. “Bir yolunu bulun, sakın işi zora bindirmeyin.”

Zokayı yutmak

Aldatılıp zarara sokulmak.

Ziyaret etmek

Birini görmeye, biriyle görüşmeye, bir yeri görmeye gitmek. “Hastaları ziyaret etmek görevlerimiz arasındadır.”

Ziyanı yok

“Önemli değil, önemi yok!” anlamında kullanılır.

Ziyan etmek

Yersiz, boş yere harcamak. “O kadar ekmeği ziyan etmeye utanmıyor musun?”

Ziyafet çekmek

Konukları yemek vererek ağırlamak. “Düğünümde bir ziyafet bile çekemedim.”

Zıvanadan çıkmak

1. Çok sinirlenip öfkelenmek, taşkınca hareketlerde bulunmak. 2. Delirmek, aklını oynatmak. “Biraz daha konuşup da beni zıvanadan çıkarmayın!”

Zırnık (bile) vermemek

Az da olsa, en ufak bir şey de olsa vermemek. “Ona bu mirastan zırnık bile koklatmayacağım.”

Zınk diye durmak

Birdenbire, aniden durmak. “Önümdeki adam zınk diye durunca ne yapacağımı şaşırdım.”