REKLAM

 

Soru  111
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, küçük ünlü uyumuna uyulmadığı için, yanlış yazılmıştır?
A) Okulun önüne kadar birlikte yürüdüler.
B) Kendisine baktığımı görünce gülümsedi.
C) Konuşurken sürekli terliyordu.
D) Dünki filmi izlemeliydin.
E) Sanki, yağmur yağacak.

 

Soru  112
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?
A) çamurluk
B) bahçeli
C) telefon
D) gazetecilik
E) domates

 

Soru  113
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, küçük ünlü uyumu kuralına uymamaktadır?
A) Köy, günlerce sular altında kaldı.
B) Çamurdan başka bir şey görünmüyordu.
C) Ağaçların kökü dışardaydı.
D) Yıllardır böyle yağış olmamıştı.
E) Askerler durmadan çalışıyordu.

 

Soru  114
Yabancı kökenli kimi sözcüklerin son heceleri kalın ünlüyle biter; ama söylenişleri ince olduğundan, bunlara ünlüsü ince olan ekler getirilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük yoktur?
A) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı
B) Bu hayalde uyur Bursa her gece
C) Emsali yok güzelliğinin dünyada
D) Hali yamandır aşka düşenin
E) Saadetten alıyorum ilhamımı

 

Soru  115
Aşağıdakilerin hangisinde, altı çizili sözcükteki ekin sözcüğe eklenişinde büyük ses uyumuna göre bir farklılık vardır?
A) İstikbalde onu güzel günler bekliyordu.
B) Babam birazdan burda olur.
C) Bu davranışı dikkatimden kaçmadı.
D) İyilik timsali bir insandı.
E) Namık Kemal'i, örnek verirdi.

 

Soru  116
Türkçede büyük ünlü uyumuna uymayan sözcüklere getirilen ekler, sözcüğün son ünlüsüne uyar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A) Hareket, vücut için gıda değeri taşır.
B) Yönetmen, bu role uygun birini arıyor.
C) Mektubu gelmeyince merak ettik.
D) O gazete yalnız kupon dağıtıyor.
E) Telefon çalınca bebek uyandı.

 

Soru  117
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
A) Resimlerinde maviyi bolca kullanıyor.
B) Bahçeyi dikenli telle çevirmişler.
C) Kardeşini kıskanmaya başladı.
D) Çocuk koşarken düştü.
E) Yemekten sonra kahve içtiler.

 

Soru  118
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
A) Varsın duvarda asılı kalsın bağlaman
B) Ne olurdu bir kış daha ölmeseydin
C) Ben o sevdaya can atan deli
D) Bir hoş ışık saçardı gözleri
E) Nasıl yanıp tutuşmazdım o zaman

 

Soru  119
Bacasız endüstri merkezlerimizden Antalya'nın arkası ve bir yanı alabildiğine açıktır. Körfezi çeviren dağlarda, pınarlar gibi Türkçe adlar akar: Akdağ, Beydağ, Deliktaş, Kızılcadağ ... Türklerin bu yalçın kayalar üstüne ne zaman kondukları pek bilinmez?
Bu parçada, noktama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) nokta
B) virgül
C) iki nokta
D) üç nokta
E) soru işareti

 

Soru  120
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Kimse keyfini bozmak istemiyor.
B) Halbuki buraya daha önce de gelmişti.
C) Okul taşıdının geçiş üstünlüğü vardır.
D) Yalnızlıktan iyice bunalmıştım.
E) Havalar soğudukça sokaklar tenhalaşıyor.

 

Soru  121
Başkasını bilmem ama, benim için böyle ( ) İlk kitap ilk aşka benziyor ( ) aradan kaç yıl geçerse geçsin ( ) unutulmuyor ( )
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) (...) , (!) , (,) , (...)
B) (;) , (:) , (,) , (.)
C) (:) , (.) , (,) , (...)
D) (:) , (;) , (,) , (.)
E) (!) , (;) , (,) , (.)

 

Soru  122
Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
A) Türk dilinin özleşmesinde, 1932'de kurulan TDK'nun katkısını kimse yadsıyamaz.
B) Türk dilinin özleşmesinde, 1932 de kurulan TDK'nin katkısını kimse yadsıyamaz.
C) Türk Dili'nin özleşmesinde, 1932'de kurulan TDK'nin katkısını kimse yadsıyamaz.
D) Türk dilinin özleşmesinde, 1932'de kurulan TDK'nın katkısını kimse yadsıyamaz.
E) Türk dilinin özleşmesinde, 1932'de kurulan TDK'nin katkısını kimse yadsıyamaz.

 

Soru  123
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) O gece, herkes coştukca coştu.
B) Neden ona hak ver miyorsun?
C) Çocuk, eşortmanını okulda unutmuş.
D) Bu soruda bizim göremediğimiz bir özellik olmalı.
E) Her şeyi üstüste yığıvermişler.

 

Soru  124
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Babam, onüç yaşında öksüz kalmış.
B) Dizinin 16'ıncı bölümü bu akşam gösterilecekmiş.
C) O gün kü koşullar çok daha farklıydı.
D) Birşey bilmediğini konuşmalarından anlamıştım.
E) O yıllarda, sanki dünya daha yavaş dönüyordu.

 

Soru  125
Günümüzde büyük şair sayılanlar ( ) yaşarken de aynı büyüklüğe layık görülmüş mü ( ) Örneğin ( ) Yahya Kemal ve Tevfik Fikret ( ) öldükten sonra daha da büyümediler mi ( )
Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) (;), (?), (!), (;), (?)
B) (,), (?), (;), (;), (!)
C) (,), (?), (,), (,), (?)
D) (,), (?), (!), (;), (?)
E) (;), (!), (,), (,), (!)

 

Soru  126
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Onunla yavaş, yavaş okula doğru yürüdük.
B) En sıkıntılı günlerimde geride kaldı.
C) Birden bire onu karşımda görünce heyecanlanmıştım.
D) Onu herkez ağırbaşlı bir insan olarak tanırdı.
E) Yüreğim yeniden umutla doldu.

 

Soru  127
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, noktalama yanlışı yoktur?
A) Öğretmen, annesine: "Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı?" diye sordu.
B) Öğretmen: annesine; "Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı!" diye sordu.
C) Öğretmen; annesine, "Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı," diye sordu.
D) Öğretmen annesine "Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı? diye" sordu.
E) Öğretmen annesine: Söylediklerinden tek sözcük anladınız mı? diye sordu.

 

Soru  128
Kısa çizgi (-) ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Karşılıklı konuşmalarda, konuşan değiştikçe, sözlerin başına konur.
B) Satır sonuna sığmayan sözcükleri, hecelere bölerken kullanılır.
C) Arasözleri, aracümleleri, ayrıntı sayılabilecek açıklamaları belirtmek için kullanılır.
D) Eklerin başına ya da mastar eki yerine, eylem kök ve gövdelerinin sonuna konur.
E) İki sözcüğün gösterdiği başlangıçla sonu ve aralarındaki ilgiyi, bağlantıyı belirtmekte kullanılır.

 

Soru  129
I. Virgülle ayrılmış örnek kümeleri ya da değişik örnekler arasında...
II. Kendinden önceki cümleye fakat, ama, çünkü gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde, bağlaçtan önce...
III. Birbirine bağlı olmalarına karşın, her biri kendi içinde bağımsız cümleleri ayırmak için...
Yukarıda kullanım yerleri belirtilen noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A) noktalı virgül (;)
B) üç nokta (...)
C) iki nokta (:)
D) nokta (.)
E) kısa çizgi (-)

 

Soru  130
Sanatçı (I) Yahya Kemal için (II) "Bir üslup adamı olduğu bellidir." diyor (III) Bu doğru (IV) ancak bir başka doğru ise sanatçının bizzat kendisinin Y. Kemal üslubunu yaratması ve başarıyla uygulamasıdır.
Bu parçada numaralanmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) (:), (,), (.), (:)
B) (,), (:), (.), (;)
C) (;), (;), (.), (,)
D) (,), (;), (,), (;)
E) (:), (:), (.), (,)

 

Soru  131
Öncelikle şunu belirtmeliyim ( ) Eleştirmen ile sanatçıyı birbirine uzak saymamalıyız ( ) Her sanatçı aynı zamanda bir eleştirmendir; her eleştirmen de, sanatçı ( )
Bu parçada boş parantezlerle belirtilen yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:), (:), (...)
B) (;), (,), (...)
C) (:), (!), (:)
D) (.), (...), (!)
E) (:), (.), (.)

 

Soru  132
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalı virgül (;) ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Yaşlı köylü, hepimizi selamladı; ellerimizi sıktı.
B) Çetin İstanbulluydu; ince, duyarlı bir gençti.
C) Çetin'in annesi,babası; oldukça yaşlı dedesi, ninesi aynı evde oturuyorlardı.
D) Köylüler bizi çok sevmişti; işimiz bittiği halde bırakmak istemiyorlardı.
E) İnsanlar, saçakların altında gizleniyor; yağmurun dinmesini bekliyordu.

 

Soru  133
Peki, dedi ve hızla bizden uzaklaştı.
Virgülün (,) bu cümledeki kullanımı, aşağıdaki açıklamalardan hangisine örnek olabilir?
A) Cümle içindeki eş görevli sözcüklerin arasına konur.
B) Yazıda, açıklayıcı söz öbeklerinin başına ve sonuna konur.
C) Yazıda başkasının sözünün bittiği yere konur.
D) Kendinden sonra gelen cümleyi anlamca yansıtan, pekiştiren, özetleyen "hadi, öyle, hayır ..." gibi sözcüklerden sonra konur.
E) Cümlede anlam gereği, özellikle belirtilmek istenen öğelerden sonra konur.

 

Soru  134
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Çantasını, gözlüğünü okulda unutmuş.
B) Çalışkan, dürüst, saygılı bir insandı.
C) Annem, kardeşim, ben hep birlikte gideceğiz.
D) Günler, aylar su gibi akıp gidiyor.
E) İhtiyar, kadınların da çalışması gerektiğini söyledi.

 

Soru  135
Ömrünün sonuna kadar hukukun üstünlüğünü savunacağına söz vermişti.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerde görülen ses olaylarının üçünü de örneklendiren cümle, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazıyı yeniden düzelttikten sonra size göndereceğim.
B) Bundan sonra neler yaptığını sık sık kontrol edeceğim.
C) Arkadaşlarının soğuk davranmasına çok üzülmüştü.
D) Hangi semtte oturduğunuz birden aklıma gelmedi.
E) Çocukların gürültüsünden birbirimizi duymakta güçlük çekiyorduk.

 

Soru  136
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Meslek Liseleri'nde okuyan öğrenci sayısı istenilen düzeyde değil.
B) Öğrenciliğinde Zübeyde Hanım kız öğrenci yurdunda kalmış.
C) Hasan Tahsin Anıtı, İzmir'in kurtuluşunu simgeliyor.
D) Yeni yasa Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
E) Yurdumuzun Doğusu'nda kar yağışı başladı.

 

Soru  137
İnce okunması gereken "k" ve "g" den sonra gelen "a" ve "u" nun üzerine düzeltme imi (^) konur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamanın dışında kullanılan bir düzeltme imi vardır?
A) Amcası, adliyede kâtiplik yapıyormuş.
B) Rüzgârın uğultusu giderek artıyor.
C) Böyle bir mekânda insan dinleniyor.
D) Kimi âdetler unutuluyor artık.
E) Bu kâğıtları toplayıp çöpe atmalısınız.

 

Soru  138
Üçüncü kişi iyelik eki alan sözcüklerin sonuna "ile" getirilince araya "y" koruyucu ünsüzü girer ve "ile" nin başındaki "i" ünlüsü düşer. Bunlar büyük ünlü uyumuna uyar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Çağdaş, arkadaşıyla gezmeye gitti.
B) Kardeşiyle hiç anlaşamıyormuş.
C) Eski bir arabayla yola çıktılar.
D) Dostlarıyla arası açılmaya başlamıştı.
E) Onun aramıza katılmasıyla her şey değişti.

 

Soru  139
Kimsesizler düştükçe aklıma
İnsanlığımdan utanıyorum
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi için örnek yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünlü uyumu
C) Ünlü daralması
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünsüz benzeşmesi

 

Soru  140
İzmir'in doyum olmayan güzel akşamlarından birinde, Alsancak'tan, güneşin batışını seyrediyordum." cümlesinde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) ulama
B) ünsüz benzeşmesi
C) daralma
D) hece düşmesi
E) yumuşama

 

Soru  141
Küçücük bir azınlığın aklına uymak istemiyorduk.
Bu cümlede, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) ünsüz benzeşmesi
B) ünsüz yumuşaması
C) ünsüz düşmesi
D) ünlü düşmesi
E)

ünlü daralması

 

 

Üye Girişi