REKLAM

 

Soru  92
Geçmiş, anıların duruşmasıdır.
Eski pencereler önünde hüzün,
Biraz aralansa rüzgârla kapı
Dökülür en eski kokusu güzün.
Bu dizelerde "ulama"ya kaç örnek vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

 

Soru  93
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Kalemi aldı mı yazamayacağı şey yoktur A. Nesin'in: öykü, roman, fıkra...
B) Bu yazarımızın dilini eskiden beri çok severim: İnsanı yormaz, oyunlara, devrik cümlelere başvurmaz.
C) Bir insanın yaşaması kısıtlıysa, benim inancım o ki, sanatı da kısıtlıdır.
D) Kimse yaşamdan soyutlanamaz; istese de istemese de çevresini, düşünce ve isteklerini dile getirecektir insan.
E) Yazarın güçlü tarafı bu: Olayları oldukları gibi almıyor, insancıl yönüne de dokunuyor onların.

 

Soru  94
Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin hangisinde "ulama" yapılamaz?
A) Dün, kara kara düşünüyordu.
B) Yolda ağır ağır yürüdük.
C) Dağlarda öbek öbek kar vardı.
D) Konuyu uzun uzun tartıştık.
E) Her şeyi açık açık konuştuk.

 

Soru  95
I. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
II. Ben aşkımla bahar getirdim sana
III. Tozlu yollarından geçtiğim uzak
IV. İklimden şarkılar getirdim sana
V. Pencerenden bir gül at bana
VI. Işıklarla dolsun kalbimin içi
Bu dizelerden hangi ikisinde "ulama" yoktur?
A) II. ile III.
B) I. ile IV.
C) II. ile V.
D) III. ile V.
E) V. ile VI.

 

Soru  96
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses türemesine örnek gösterilebilecek bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Gencecik insanlar işsiz dolaşmakta.
B) Yanağıma kocaman bir öpücük kondurdu.
C) Azıcık işimiz kaldı, birazdan biter.
D) Kimsecikler yoktu ortalıkta.
E) Biricik dostu da aramamıştı.

 

Soru  97
Ünsüzle biten kimi sözcüklere, ünsüzle başlayan bir ek getirilirken araya "i (ı, u, ü)" bağlayıcı ünlüsü girer.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir sözcük kullanılmıştır?
A) Gözlerinin yarısında hüzün
B) Yarısında gülüşü kara üzümün
C) Durmuş yol kıyısında
D) Ellerinde kelepçe
E) İki jandarma arasında

 

Soru  98
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Dostları onu anlıyamıyorlardı.
B) Artık söyliyecek sözü kalmamıştı.
C) Az sonra film başlıyacaktı.
D) Daldan dala atlıyan biriydi.
E) Ne diyeceğinizi biliyorum.

 

Soru  99
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aldığı ek nedeniyle ünlüsü değişmiş bir sözcük vardır?
A) Bu, onun babadan kalma mesleğiydi.
B) Ziyaretine gelenler, onu işinden alıkoyuyordu.
C) Bu işten ekmek yiyenlerden biriydi.
D) İşini sevdiği, ilk bakışta anlaşılıyordu.
E) Gençliği bu atölyede geçmişti.

 

Soru  100
-e (-a)" ile biten sözcüklere "-e (-a)" ile başlayan ek getirildiğinde, araya kaynaştırma ünsüzü girer; sözcük ya da ekte bir değişme olmaz.
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Gerçek yüzünü göstermemeye çalışıyordu.
B) Hepimiz, onu tanımaya başlamıştık.
C) Konuşulanları anlamayanlar da vardı.
D) Onun geldiğini duymayan yoktu.
E) Soruları dikkatli dinliyerek yanıtlıyordu.

 

Soru  101
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde "ünlü daralması" yoktur?
A) Bahçeyi bir gün arayla suluyor.
B) Toplantıda herkes birbirini suçluyor.
C) Aylardır buraya uğramıyor.
D) Herkes, onun yolunu gözlüyor.
E) Yanında bir arkadaşını getiriyor.

 

Soru  102
Sonu "e" ya da "a" düz - geniş ünlüleriyle biten fiil kök ve gövdelerine şimdiki zaman eki "-(i)yor" eklendiğinde, bu ünlüler "ı, i, u, ü"den birine dönüşür.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım yoktur?
A) Bir yolcu bekliyorum
B) Bilmiyorum nereden
C) Hatıralar tütüyor gönlümde
D) Düşünmeden edemiyorum
E) Sevda bu olmalı diyorum

 

Soru  103
Türkçe sözcüklerin ilk heceleri dışında, yuvar- lak - geniş ünlüler (o, ö) bulunmaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Orman yangınları yaygınlaştı.
B) Odun fiyatları yükseldi.
C) Sorumlulardan hiç ses yok.
D) Bir gün Toroslar da yok olacak.
E) Doğayı sevmek, korumaktır.

 

Soru  104
Arda, televizyondaki(I) Şiir(II) Saati(III) adlı programı(IV) izlerken(IV) yanında İlker de vardı.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçe ses kurallarına uymaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  105
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde ünlü ya da ünsüz düşmesi yoktur?
A) Bu, arkadaşının fikriymiş.
B) Ben sizden zor ayrılırım.
C) O, benim gözümde küçüldü.
D) Göğsümü gere gere söylerim.
E) Ozan, evin büyük oğluymuş.

 

Soru  106
Kimi bileşik sözcüklerin oluşumunda yan yana gelen ünlülerden birinin düşmesine "aşınma" denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım yoktur?
A) Kahvaltısını bitirmeden kalktı.
B) İlkokul yıllarımı unutamıyorum.
C) Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum.
D) Neylersin, ölüm herkesin başında!
E) Cumartesi günü dönecekmiş.

 

Soru  107
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-le" eki, eklendiği sözcükte ses değişmesine yol açmamıştır?
A) Gençleri o halde görünce yüreği sızladı.
B) Arkadaşının sözlerine çok içerlemişti.
C) Kalabalığın içinde güçlükle ilerledik.
D) O, yine neler yumurtladı.
E) Yine yolumuzu gözlemeye başladı.

 

Soru  108
Aşağıdaki sözcüklerden hangisine, ünlü ile başlayan bir ek getirilirse hece düşmesi olmaz?
A) oyun
B) omuz
C) alın
D) bağır
E) boyun

 

Soru  109
Sıyrılmak kolay değil, bunca dertten
Vaz mı geçelim eve ekmek götürmekten
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) İlerde sen de anlarsın çocuğum
B) Baba diye çağrılınca bir gün
C) Savrulacaksın oradan oraya
D) Yanıp kavrulacak yüreğin
E) O zaman anlayacaksın değerini ekmeğin

 

Soru  110
Kavur -, ayır -, devir - gibi fiil köklerinden sözcük türetilirken bunların ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadan yazılmış bir sözcük vardır?
A) Devrilen kamyon yolu kapatmıştı.
B) Taze kavrulmuş kahvenin kokusuna bayılırım.
C) Bir gün onunla da yollarımız ayrıldı.
D) Özensiz çevirilen yapıtlar da var.
E) Kumaşın kıvrımları lekelenmiş.

 

Üye Girişi