REKLAM

 

Soru  52
Aşağıdakilerin hangisinin yazımı yanlıştır?
A) 15 Ocak 1999
B) 25.11.1990
C) 15 / V / 1998
D) 25.XI.1990
E) 7.Nisan.1954

 

Soru  53
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) H. Ziya Uşaklıgil'in "Mai Ve Siyah" romanı televizyon filmi yapılmıştı.
B) "Cevdet Bey ve Oğulları" Orhan Pamuk'un yapıtıdır.
C) Cahit Sıtkı "Otuz Beş Yaş" adlı yapıtıyla birincilik almıştı.
D) Halide Edip, "Sinekli Bakkal"da anılarından da yararlanmış.
E) Yakup Kadri, "Yaban"da dönemin aydınlarını suçluyor.

 

Soru  54
Yazı başlıklarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Başlıkta geçen "mi" soru ekiyle "ve, de, ile, ki, ya, ya da" bağlaçları küçük harfle yazılır. Başlığın tüm harfleri büyük yazılmışsa bunların da büyük yazılması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım yoktur?
A) Sözlü Ve Yazılı Anlatım
B) Atasözleri ve deyimler Sözlüğü
C) BABALAR ve O¼ULLAR
D) FERHAT İLE ŞİRİN
E) Cumhuriyeti yaşamak ve yaşatmak

 

Soru  55
Bir terimi niteleyen sözcük, terimden ayrı yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Tahtada içbükey aynalarla ilgili bir şekil vardı.
B) Ressam, anarenkleri daha çok kullanmış.
C) Öğretmen, sorunun çözümünde ters orantıdan yararlandı.
D) Ozan, çoğu yerde açık eğretilemeye başvurmuş.
E) Oğlum, kesirli sayıların toplamasını bilmiyor.

 

Soru  56
Aralarına -a, -e, -ı, -i ulaç eklerinden birini alarak oluşan bileşik eylemler bitişik yazılır.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) İşleri yoluna koyabildik sayılır.
B) Size her şeyi sorabilir miyiz?
C) Çocuk arkamızdan bakakaldı.
D) İnsan, sözünü tartabilmeli.
E) Aklına geleni söyleyi veriyor.

 

Soru  57
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bileşik eylemin yazımı doğrudur?
A) Ona, uzun uzun bizden sözetmiş.
B) Eften püften şeyleri kendisine dertetmiş.
C) İşlerin kötüye gittiğini farketmiş.
D) Özür dileyince onu affetmiş.
E) Durumunu, tüm çıplaklığıyla arzetmiş.

 

Soru  58
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bugün" sözcüğünün yazımı yanlıştır?
A) Bugün gözlerimizin alıştığı beton yığınlarının yerinde yemyeşil bir doğa vardı.
B) Hepimizin yaşamında özel günler vardır; bugünlerde farklı hissederiz kendimizi.
C) Biz bugünü yaşayalım, geçmişi, geleceği bir tarafa bırakalım, diyemeyiz.
D) Bugünün hakkını veremeyenler, yarını hak edemezler.
E) Bugün yaşadığımız sorunların çoğu, dünkü yanlışlarımızdan kaynaklanıyor.

 

Soru  59
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlış değildir?
A) Param parça oluverir dünyan.
B) Çırıl çıplak bozkırlara dönersin.
C) Çepe çevre sarar insanı yalnızlık.
D) Sen de tıpa tıp onlara benzersin.
E) Pisi pisine yok olur gidersin.

 

Soru  60
İkiz hayaletler gibi yürüdük
Elele yanyana bir bahar günü
Gece bir tepeden seyir ettik büyük
Yıldızların suya döküldüğünü
Yukarıdaki dizelerde kaç yazım yanlışı vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

 

Soru  61
Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Birdenbire karşıma çıkıverdi.
B) Çocuk, atlı karıncaya binmek istiyordu.
C) Başı bozuk davranışlarına son vermelisin.
D) Dedi kodulara aldırış etme, sen işine bak.
E) Hayatı toz pembe görüyor hâlâ.

 

Soru  62
Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Çocuk, naneşekeri satıyordu.
B) Demiryollarının ulaşımdaki önemi göz ardı ediliyor.
C) Ülkemizde okul öncesi eğitime önem verilmiyor.
D) Komşulara başsağlığına gideceğiz.
E) Bu işte bir bityeniği var.

 

Soru  63
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "-ki" eki ya da "ki" bağlacının yazımı yanlıştır?
A) Seninki bugünlerde hiç uğramıyor.
B) Neyseki şemsiyemizi yanımıza almıştık.
C) Unutma ki her insan hata yapabilir.
D) Sabahki görüşmemiz olumluydu.
E) Çevrendekileri de düşünmelisin.

 

Soru  64
Ki" bağlacı, kalıplaşmalar dışında ayrı yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde "ki" bağlacının yazımı yanlıştır?
A) Oysaki ben onu hiç görmedim.
B) Sanki onu bir yerden tanıyordum.
C) Halbuki sen hepimizden deneyimlisin.
D) Mademki çok istiyorsun, git öyleyse.
E) Şöyleki deyip açıklamaya başladı.

 

Soru  65
Ek olan "-ki", kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır ve ünlü uyumlarına uymaz. Bağlaç olan "ki", ayrı bir sözcüktür. Cümleleri birbirine bağlar ve ayrı yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "ki" nin yazımı yanlıştır?
A) Baktım ki iş uzayacak dönüp geldim.
B) Öyle üşümüş ki titremekten konuşamıyor.
C) Elindeki parayı da arkadaşına vermiş.
D) Eminim ki bundan sonra aklı başına gelecek.
E) Seni aramıyorsa bilki utancındandır.

 

Soru  66
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" nin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) Tatlı mı tatlı bir bebekleri var.
B) Beni dinlemek istemiyor musun?
C) Çocuk bu, ağlar mı ağlar.
D) İnsanlar mı çoğaldı; dünya mı küçüldü?
E) Size yarınmı uğrayayım?

 

Soru  67
Soru eki "mi", kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır; ancak kendinden önceki sözcüğün son ünlüsüne göre ünlü uyumlarına uyar: Geldi mi? Biliyor musun? ... gibi.
Aşağıdaki dizelerden hangisinde, "mi" nin yazımı yanlıştır?
A) Ayva çiçek açmış yazmı gelecek?
B) Böyle mi olur bu yerlerin baharı?
C) Bulutlar mı geçiyor başımın üstünden?
D) Ben mi gidiyorum bulutlar altında?
E) Hâlâ dağları karlı Erzincan'da mısın?

 

Soru  68
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "de" bağlacı, "-de" eki gibi yazılarak yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Televizyonda senin programını izledim.
B) Televizyonda çalıştığını bilmiyordum onun.
C) Televizyonda dizi filmlere ağırlık veriliyor.
D) Televizyonda izlemiştim o filmi.
E) Televizyonda bir iletişim aracıdır.

 

Soru  69
I. Cümle değeri taşıyan anlatımların sonunda
II. Sayı basamaklarının arasında
III. Kimi kısaltmalardan sonra
IV. Bir yazının alt bölümlerini gösteren rakam ya da harflerden sonra
V. Kurum ve kuruluş adlarının kısaltmalarında
Yukarıdakilerin hangisinde "nokta" (.) kullanılmaz?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  70
Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek sözcük bile yazmayan iki kişi görmüşümdür ( ) Atatürk ( ) İnönü ( )
Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:), (,), (.)
B) (.), (;), (!)
C) (.), (,), (...)
D) (...), (,), (?)
E) (:), (.), (?)

 

Soru  71
Bağlaç olan "de" sözcüklerden ayrı yazılır, sadece büyük ünlü uyumundan etkilenir; ek olan "de" ise sözcüklere bitişik yazılır, hem büyük ünlü uyumundan, hem de ünsüz benzeşmesinden etkilenir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde "de" nin yazımı yanlıştır?
A) Günümüzde, şairlerin çoğu, Orhan Veli'nin başlattığı şiir anlayışını sürdürüyor.
B) Denize Doğru'da Orhan Veli'nin düzyazılarını topladığı yapıtıdır.
C) Şiirlerinde sıradan konuların yanında sevgiyi de işler.
D) Onun genç yaşta ölmesi de bir kayıptır.
E) Ozanın kısacık yaşamı da yansımıştır kimi şiirlerine.

 

Soru  72
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Yerinden fırlayarak bağırmağa başladı.
B) Sana söyliyecek sözüm kalmadı.
C) Onunla görüşdükten sonra seni ararım.
D) Bunu kendisine söylemelisin.
E) Herkes kendi kanburunu düzeltmeye çalışıyor.

 

Soru  73
Aşağıdakilerden hangisi, ünlü ile başlayan bir ek aldığında hem hece düşmesini hem de ünsüz değişmesini örneklendirir?
A) konuk
B) cevap
C) ilaç
D) ömür
E) avuç

 

Soru  74
I. Hadi koltukcuğum
Uzanalım bostanlara doğru
II. Hadi incecik masacığım
Cırcır böcekleri bekliyelim
III. Hadi sobacığım hadi
Dağ yolunda gezelim
IV. Hadi yorgancığım hadi döşekciğim
Uyumayalım sabahlara dek
V. Hadi gel çık ortaya
Kendimizi saklamıyalım kendimizden
Yukarıdaki dizelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  75

Aşağıdakilerin hangisinde "İle" sözcüğünün kendinden önceki sözcüğe eklenişinde bir farklılık vardır?
A) Beyle, paşayla işimiz yok bizim.
B) O, hep kasayla ilgilenirdi.
C) Sevgiyle yoğrulmamıştı yüreği.
D) Parayla adam olmaya çalışıyordu.
E) Sürekli, elmayla armudu topluyordu.

 

Soru  76
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" sözcüğünün ek biçiminde yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sorunlarını benimle de paylaşırdı.
B) Bu davranışıyla herkesin ilgisini çekmişti.
C) İlk kitabıyla tanınmaya başladı.
D) Akrabalariyle hiç görüşmüyordu.
E) Sevinçle boynuma sarıldı.

 

Soru  77
Üçüncü kişi iyelik eki alan kimi sözcüklerle zamirler ek alınca araya "-n-" sesi girer; bu sese "iyelik ya da zamir koruyucu 'n' si" denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Tatil günlerinde de çalışırdı.
B) Saatimin kayışı yine koptu.
C) Kapının önünde beni bekliyordu.
D) Onun hiçbir sözüne güvenilmez.
E) Bunu ondan gizliyordum.

 

Soru  78
I. o
II. ne
III. bu
IV. su
V. şu
Yukarıdaki sözcüklerden hangileri tamlayan olduğunda diğerlerinden farklı bir kaynaştırma ünsüzü alır?
A) I. ve III.
B) II. ve IV.
C) III. ve V.
D) I. ve IV.
E) II. ve V.

 

Soru  79
Ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek gelirse, araya "n, y, s, ş" ünsüzlerinden biri girer; bunlara kaynaştırma ünsüzü denir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, kaynaştırma ünsüzü almamıştır?
A) Huyunu suyunu bilmediğim biriydi.
B) Kendini dev aynasında görüyordu.
C) Beni dikkatli dinlemesi gerekirdi.
D) Yüzünde alaycı bir gülümseme vardı.
E) Ne yapmak istediğini anlamaya başladım.

 

Soru  80
Aşağıdakilerin hangisinde, ek - fiilin yazımı yanlıştır?
A) Bu saatte hâlâ okuyacak mıymış?
B) Doğruyu söyledi isem ne olmuş?
C) Onun başka arkadaşı yok mu imiş?
D) Otobüse binseidik geç mi kalırdık?
E) Konuşacak başka şey kalmamış mıydı?

 

Soru  81
Türkçede -mek'le biten eylemliklerden sonra "-i, -e" eklerinden biri gelirse "k" düşer; yerine "y" ünsüzü gelir: sevmek, sevmeyi; anlamak, anlamaya ... gibi
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır?
A) Son yapraklar da dökülmeye başladı.
B) Oraya birlikte gitmeye karar verdik.
C) Çocuk birden ağlamağa başladı.
D) Dostluktan anlamayanla dost olunmaz.
E) Gezip eğlenmeye bizim de hakkımız var.

 

Soru  82
Dudak ünsüzü "b" ile başlayan bir heceden önceki "n" ünsüzünün "m" dudak ünsüzüne dönüşmesine "boğumlama benzeşmesi" denir.
Aşağıdakilerden hangisinde buna uyulmamıştır?
A) İstanbul
B) kambur
C) sümbül
D) çarşamba
E) tembel

 

Soru  83
İkinci hecesi "b, m, v" ünsüzlerinden biriyle başlayan kimi iki heceli Türkçe sözcükler, küçük ünlü uyumunun "düz ünlülerden sonra düz ünlüler gelir" kuralına uymaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük vardır?
A) Epeydir haber alamıyoruz.
B) Kömür alacak parası yokmuş.
C) Yüreği yanıyordu kadıncağızın.
D) Yağmurlar da başladı.
E) Bu devirde yaşamak zor.

 

Soru  84
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ata'nın Bursa Söylevi'ni okumalısınız.
B) Geçmişi bugünün ölçütleriyle değerlendiremeyiz.
C) Erzurum'dan Sivas'dan başladı kurtuluş hareketi.
D) Ben, Atatürkçü gençliğin demokrasiyi yaşatacağına inanıyorum.
E) Cumhuriyetin bedeli çok ağır ödendi.

 

Soru  85
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında, ötekilerden farklı bir ses olayı gerçekleşir?
A) buyruk
B) omuz
C) akıl
D) oğul
E) resim

 

Soru  86
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında, hem ünsüz yumuşamasını hem hece düşmesini örneklendirir?
A) kayıp
B) amaç
C) gönül
D) tanık
E) umut

 

Soru  87
-den" ekinin ünlü uyumu ve ünsüz benzeşmesiyle değişmiş biçimini aşağıdakilerden hangisi örneklendirir?
A) çarşıdan
B) köyden
C) kentten
D) sokaktan
E) kasabadan

 

Soru  88
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, hem yumuşama hem benzeşme kuralına örnek olabilir?
A) Gönderdiği mektubu hâlâ saklarım.
B) Sen olmasan baş edemeyecektim bunlarla.
C) Kulağını aç da iyi dinle!
D) Konuştuklarımız aramızda kalmalı.
E) Dolapta yiyecek kalmamıştı.

 

Soru  89
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Cumhuriyeti korumak zorundayız.
B) Cahilliğin akı karası olmaz.
C) Politikacıların pişginliği utanç verici.
D) Sanatçılar da ortama uymuş gibi.
E) Adını bile koyamıyoruz pek çok şeyin.

 

Soru  90
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek olabilecek bir sözcük yoktur?
A) Başarma umudunu hiç yitirmemişti.
B) Hepinizin benim gibi düşündüğüne inanıyorum.
C) Amacım seni kırmak değildi, inan.
D) Geç kalmış gibi bir hali vardı.
E) Parmağını şakağına dayamış, düşünüyordu.

 

Soru  91
Süreksiz sert ünsüzlerle (ç, k, p, t) biten özel adlara ünlüyle başlayan ekler getirildiğinde bu sesler söyleyişte yumuşar; ancak bu, yazıda gösterilmez.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Arkadaşının tayini Bilecik'e çıkmış.
B) Sevinc'i hemen hepimiz çok sevmiştik.
C) Yıllardır Uşak'a gitmiyorum.
D) Ayvalık'a gezi düzenlemişler.
E) Serap'ın bebeği çok oburmuş.

 

Üye Girişi