REKLAM

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı yazım kuralları test soruları, AYT hazırlık yazım kuralları test soruları

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik ey­lemin yazımı yanlıştır?

A)   Bu işi de o halletti.

B)   Sen iyiyle kötüyü ayırdedemiyorsun.

C)   Seni arayacağını zannetmiştim.

D)   Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim.

E)   Her şeyi sen mahvettin.

2. (I) Her ressamın bir dünyası vardır. (II) Ressam yaptığı resimlerle bunu anlatmaya çalışır. (III) Re­sim ise bir takım biçimlerin ve renklerin düzenin­den başka bir şey değildir. (IV) Bu renk ve biçim düzeni, aynı zamanda ressamın kişiliğini ve özel dünyasını aksettirir. (V) Ayrıca yapıldığı çağın fel­sefesini de yansıtır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)   I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

B)    

3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   Ona kızacağımı zannetmiş.

B)   Onu hiçbir zaman affetmedi.

C)   Bu defa yardımları reddetmedi.

D)   Üzülme, bütün bunlar halledilir.

E)   Son eseriyle bu övgüleri hakketti.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   Hiçbirimiz onu anlayamamıştık.

B)   O, bana da birşey söylemedi.

C)   Birçoğumuz sınavda başarılı oldu.

D)   Birkaç gün şehirden uzaklaştık.

E)   Bu konuda herhangi bir bilgim yok.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A)  Asya va Avrupa Kıtalarının arasında Kız Kule­si yükselir.

B)   Kitabın 2.inci basımı da hemen tükendi.

C)   İzmir Saat Kulesi, bu yıl bakıma alındı.

D)  Yirmidört yıldır bu işte canla başla çalışıyo­rum.

E)   Şiir yazmağa küçük yaşlarda başlamıştım.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)   Ayakaltında dolaşmayın, dedi.

B)   Onunla ayaküstü konuştuk.

C)   Her sabah adaçayı içerdi.

D)   Onunla akşamüstü buluşacağız.

E)   Biz de azçok bir şeyler biliyoruz.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)   Büyüklerin katlandıkları acılarda büyük olur.

B)   Bütün bildiğim, birşey bilmediğimdir.

C)  İnsan, her zaman kendini geçmeğe çalışmalı dır.

D)   Yalnız, büyük insanlar affetmeyi bilirler.

E)   Kalem, kılıçdan daha güçlüdür.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gün ve ay adlarının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Haziranın 10'unda işe başlamıştı.

B)   15 Nisan 1991'de evimize taşınmıştık.

C)   30 Mayıs'ta arkadaşlarla buluşacağız.

D)   Haziran'ın ikinci Pazar'ı sınava gireceğiz.

E)   11 Ocak, Cuma günü terfi etti.

 

9. (I)"Yaşadığın yer, sende iz bırakandır." bu sözleri anımsadın en çok. (II) Alıpta başını gitmiştin, kop­muştun o kentten. (III) Ondanda, anılarındanda uzaklaşmıştın. (IV) Yada öyle sanmıştın! (V) Çün­kü başka kentleride yurt edinememiştin.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de "da (de)"nin yazımında yanlışlık yapılma­mıştır?

 

A)   I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

B)    

10. (I) Ağrı Dağı'nın yamacında, dörtbin ikiyüz metre­de bir göl vardır. (II) Bu göle, Küp Gölü derler. (III) Göl, bir harman yeri büyüklüğündedir. (IV) Çok derindir, sanki bir göl değil, kuyudur. (V) Gölün dört bir yanı kırmızı, keskin, bıçak ağzı gibi ışıltılı kayalarla çevrilidir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir yazım yanlışı vardır?

A)   I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?

A)   1 'den 10O'e kadar sayabiliyor.

B)   Izmir'li olmak bir ayrıcalıktır.

C)   Aralık'ın 10'unda orada olacağım.

D)   TRT'nin yeni yayın dönemi başladı.

E)   Kardeşim, kedisi Minnoş'a süt içirdi.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayrı yazıl­ması gereken "de" bitişik yazılmıştır?

A)   Güzel yağmur, çirkin olur yoksul gözünde.

B)   Ağaçlar ovada son bir gayretle parıldamakta.

C)  Dağın üstünde akşam güneşiyle yüklü bir bu­lut var.

D)  Bugünde sensiz, yani yarı yarıya dünyasız geçti.

E)   Bu dünya soğuyacak günün birinde.

 

13. (I) Bir şehri anlamak, bir insanı anlamak gibidir. (II) Bir şehri anlatmaksa bir insanı anlatmak gibidir. (III) İnsan, kendini ne kadar açığa vursa da içinde bazı kırıntılar saklar. (IV) Şehirlerde öyledir. (V) Şehirlerin açıkta, ortada duruşları ona bakanları yanıltır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

14. Kısaltmalara getirilen ekler, kısaltmanın okunuşu­na uyar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A)   TEK'de işçi olarak çalışıyor.

B)   TRT'de kameramanlık yapıyor.

C)   ATV'nin haberlerini izliyor.

D)   ITÜ'yü geçen yıl bitirdi.

E)   ODTÜ'nün olanakları çok iyi.

 

15. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyul­mamıştır?

A)   Otobüs İnönü Caddesinden geçiyor.

B)   Fevzi Paşa Bulvarı'nda dükkânları var.

C)   Anadolu caddesinde kaza olmuş.

D)  Bu kebapı 100. Yıl Caddesi’ndedir.

E)   Çiçekçi Mahallesi'nin muhtarı bir kadınmış.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)   17'nci sayfadaki soruları yanıtlayın.

B)   Sınıfta 3'üncü sırada oturuyor.

C)   Ölümünün 2'inci yılında anıldı.

D)   Gelecek ayın 1'inci pazarı sınav var.

E)   Çocuk 4'üncü sınıfa başladı.

 

17. Bölge, dağ, ova, deniz, göl, akarsu, orman gibi coğrafya adları büyük harfle başlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A)   Tatvan, Van Gölü'nün kıyısındadır.

B)   Dağcılarımız Ağrı Dağı'na tırmandılar.

C)   Ege Denizi'nde birçok ada var.

D)   Belgrat Ormanı’nda sabahları koşuyorlar.

E)   Konya ovası, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik eylemin yazımı yanlıştır?

A)   Sen gidedur, biz sana yetişiriz

B)   Tüm bu olanları nasıl farketmedin?

C)   Onun seni arayacağını zannetmiyorum.

D)   Sorunun yanıtını neden bilemedin?

E)   Bir yıl nasıl da bitiverdi!

 

19. Bir özel ada bağlı saygı sözcükleri, sanlar, takma adlar büyük harfle başlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A)  İzmir milletvekili Işılay Saygın, yıllarca millet­vekilliği yaptı.

B)  Öğretmenimiz Nevin Hanım, öğrenciler tara­fından çok seviliyor.

C)  İzmir Devlet Hastanesi Başhekimi Osman Bey’le görüştüm.

D)  Namık Kemal Lisesi Müdürü Metin Bey, felse­fe öğretmeniymiş.

E)   Biz Sayın Muharrem Ergin'in öğrencileriyiz.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf­lerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapıl­mıştır?

A)   Yarın Kuzey Ege yağışlı olacak.

B)   Doğu Anadolu'da kışlar sert geçer.

C)   Güneydoğu Anadolu zor günler geçirdi.

D)   Ankara, Orta Anadolu'dadır.

E)   Anadolu'nun Kuzeyi'nde çay ve fındık yetişir.

 

21. Ay, dünya, güneş gibi sözcükler temel anlamlarıy­la kullanıldığında büyük harfle başlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A)   Bugün gökyüzünde ne ay ne de yıldız var.

B)   Sen gidince dünya, başıma yıkıldı.

C)   Ay, dünyanın çevresinde dönüyor.

D)   Tüm dünya futbola merak sardı.

E)   Bu ev güneş görmüyor hiç.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   Bu kitabı mı tavsiye ediyorsun?

B)   Gazetelere yine mi zam geldi?

C)   Böyle davranan kişi insan mıdır?

D)   O, bizimle neden gel miyor?

E)   Akşam haberlerini izlediniz mi?

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kitap, dergi, gazete adlarının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Sabah Gazetesi'nde yıllarca çalıştı.

B)   Bilim ve Teknik dergisi, ayda bir çıkıyor.

C)  Türk Dili, Türkçenin uzun soluklu aylık dergisidir. 

D)   Soğuk Büfe, Murathan Mungan'ın bir yapıtıdır.

E)   Varlık dergisini devamlı alıp okuyorum.

 

24. (I) Nahit Ulvi Akgün, 1918'de Milas'da doğdu. (II) İzmir'de büyüdü. İstanbul'da yetişti. (III) 1936'da şiire başladı. (IV) 1940 - 41 yıllarında Garipçilerin etkisinde kaldı. (V) Son yıllarında uyaklı şiire dö­nüş yaptı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir yazım yanlışı vardır?

A)   I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

I.    Biliyor musun aşklarda özgürlük ister

II.   Azala azala kaldın içimde

III.   Bir hüzün yılı yalnızlığa benzer

IV.  Bir gün dağıtır mı dersin kederimi

V.   Yasemin ve nergis kokan dizelerin

25. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)   I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

(I) Hiçbirimiz tan yeri ışıyıncaya kadar uyuyamadık. (II) Çölün öbür ucunda güneşin küçücük bir parçası gözükürken birden toprak patladı. (III) Sular bir kaç kavak boyu göğe doğru fışkırdı. (IV) Apak köpükler, su yüzü görmemiş çölün kumları­na serildi. (V) Toprak suya doydukça köpükler in­ceden dalgalanıyordu.

26. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)  I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(I) İlk şiirimin yayımlandığı 1984 yılından başlaya­rak tam onbir yıl düzyazıya hiç bulaşmadım. (II) Büyük bir inatla şiirin göz bebeğine yüzümü resimetmeye çalıştım.(lll) Şiirle büyüdüm ve küçüldüm. (IV) Güneşden ısınmış taşların üzerine, ya­ban hayvanlarının kardaki ayak izlerine şiirler yaz­dım. (V) Evrenin gördüğü uzun bir düş olan zama­nı, dünyayı yaşanır kılan emeyi koydum onların içine.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir yazım yanlışı yoktur?

A)  I.

B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

27.

I.    Tanıdığım bir köy var

II.   Van gölünün orda

III.   İnsanları mutluluk nedir bilmiyor

IV.  Geceyi gündüzü biliyor

V.   Bir de yoksulluğu

Yukarıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)   I.   B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da(de) sözcüğünün yazımı yanlıştır?

A)   Son resmimi size de göstereceğim.

B)   İzmir’de de çalıştım.

C)   Sizi de davet ediyorum.

D)   Şiirde iç müzik te önemlidir.

E)   Onunla ta on beş yıldır arkadaşız.

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılma­ sı gereken "ki" bitişik yazılmıştır?

A)   Sanki olacakları önceden biliyordu.

B)   Kitaptaki soruların hepsini cevapladım.

C)  Mademki ona güvenmiyorsun, onunla görüş­me.

D)   Oysaki ben olanları ona anlatmıştım.

E)   Sanmıştımki bu sorunlar çözümlenecek.

 

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)   Dün gece ki programı izlemeliydin.

B)   Anladım ki çalışmak gerekiyor.

C)   Kabul edelim ki o haklı yine.

D)   Gitmiş ki onları görmüş.

E)   İnanıyorum ki başarılı olacaksın.

 

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı adlarının yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A)   Kitaplığında üç bin kitap var.

B)   Bodrum'da beş gün kalacakmış.

C)   Onüç yıldır bu işi yapıyor.

D)   Yüz bin lirasını kaybetti.

E)   Kırk yıllık dost gibiyiz.

 

32. (I) Yeni bir günün neler getireceği bilinmez. (II) Dostumuz da kendimiziz, düşmanımız da. (III) İçi­mizdeki yoklukdur düşman. (IV) Onu yenersek gerçek varlığımıza ulaşabilecek miyiz? (V) Belki de o zaman kurtuluruz kendimizden.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de yazım yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

CEVAPLAR

Üye Girişi