Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli

“Bu işi mutlaka yapmalısın, başka yolu yok, aksi taktirde burada kalamazsın.” anlamında kullanılır.

Ya devlet başa, ya kuzgun leşe

“Giriştiğim iş beni ya büyük bir varlığa ve mevkiye ulaştıracak ya da mahvedecek, batıracak” anlamında söylenir.

Ya herrü (herro) ya merrü (merro)

“Tehlikeyi göze aldık, giriştiğimiz işte ya batar ya da çıkarız” anlamında kullanılır.

Ya sabır çekmek

Kötülüklere, sıkıntılara, üzücü olaylara karşı tepki göstermemeye çalışıp, Cenab-ı Allah’tan kendisine sabır vermesini istemek.

Yabana atmak

Önem vermemek, önemsiz görüp dikkate almamak, üzerinde durmamak.”Babanın sözlerini sakın yabana atayım deme.”

Yabancılık çekmek

Bir iş ya da çevrede yabancı olmaktan dolayı ortaya çıkan zorlukların etkisinde kalmak.”Ona hiç yabancılık çektirmedi.”

Yad eller

1. Baba ocağından uzak yerler, gurbet. 2. Yabancı kimseler, yabancılar. “Yiğidim yad ellerde kalmasın, dönsün geri Rabbim.”

Yâd etmek

Anmak, hatırlamak. “Seni her gün yad ederiz buralarda.”

Yağ bağlamak

Semirmek, üzerine biriken yağ katılaşmak.

Yağ bal olsun

“Yediğin, içtiğin helâl ve afiyet olsun” anlamında söylenir.

Yağ tulumu

Çok şişman, çok yağlı. “Birkaç ay sonra yağ tulumu olacak, şuna birisi söylese de çok yemese.”

Yağcılık etmek

Dalkavukluk etmek, övmek, pohpohlamak. “Öğrenci öğretmenine yağ çekiyor, gözünün içine bakıyor, bu şekilde iyi not alacağını sanıyordu.”

Yağlı ballı olmak

Araları çok iyi, içli dışlı, samimi olmak. “Öyle yağlı ballı olmuşlardı ki birbirlerine her şeylerini anlatıyorlardı.”

Yağlı kapı

Çalıştırdığı kimselere bol kazanç sağlayan kimse, kuruluş, aile ya da yer. “Herkese nasip olmaz öyle yağlı kapı.”

Yağlı kuyruk

Kolayca ve bolca yararlanılabilecek kaynak; basitçe sömürülebilecek iş veya kimse. “Bulmuşsun bir yağlı kuyruk, çek babam çek!”