Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Üç aşağı beş yukarı

Az bir farkla, az fazla ya da az eksik olmak üzere, yaklaşık olarak. “Üç aşağı beş yukarı anlaşırız, merak etme.”

Üç buçuk atmak

Çok korkmak, korku içinde olmak, istenmeyen bir durum olacak diye korkup durmak.

Üç otuzluk

Yaşı hayli ilerlemiş (kimse).

Uç vermek

1. Baş vermek (çıban). 2. Bitmek, sürmek (bitki). 3. Gelişme, büyüme başlangıcı göstermek. 4. Bilinmeyeni açıklığa kavuşturucu belirtiler ortaya çıkmak. “İlk bahar geldi, dallar uç vermeye başladı.”

Uçan kuşa borcu (borçlu) olmak

Pek çok kişiye borçlu olmak. “Babanın uçan kuşa borcu varmış diyorlar, doğru mu?”

Uçan kuştan medet ummak

Pek sıkıntıda bulunup, bu sıkıntıdan kurtulmak için her türlü çareye, olmadık yerlere başvurmak, yardım istemek.

Üçe beşe bakmamak

Alışverişte fiyat konusunda küçük farkları önemsememek, almak ya da satmak konusunda cimri davranmamak. “İstediğini üçe beşe bakma, mutlaka al.”

Uçkuruna sağlam

Namuslu, iffetine bağlı.

Uçsuz bucaksız

Çok geniş. “Uçsuz bucaksız kırlarda dolaşmak istiyordum.”

Ucu dokunmak

Bir işten biri zarar görür olmak, söylenen bir söz birine zarar vermek. “O çubuğu kıracağım fakat ucu sana dokunacak diye kıramıyorum.”

Ucu ortası belli olmamak

Bir işe, söze nereden başlanacağı kestirilememek.

Ucu ucuna

Ancak yetişecek kadar. “İp ucu ucuna geldi.”

Ucunda bir şey olmak

Bir şeyde gizli bir amaç bulunmak. “Bu davranışının ucunda bir şey var ama anlayamadım.”

Ucunu kaçırmak

Çıkmaza girmek, denetimi elinden kaçırmak. “İşin ucunu kaçırdın, oldu mu ya?”

Ucuz atlatmak

Güç ve tehlikeli durumdan az bir zararla sıyrılmak. “Ucuz atlattık, az kalsın uçuruma yuvarlanacaktık.”