Türk edebiyatının "en"leri neler? Türk edebiyatında hangi sanatçı hangi özelliğiyle ön plana çıkıyor? En lirik şairimiz kim? En önemli kaside şairimiz kim? Şarkı nazım şeklinin en önemli temsilcisi kim? Bu gibi soruların cevabı Türk edebiyatında "en"ler yazısında yer almaktadır. İşte tablo halinde Türk edebiyatındaki "en"ler:

TÜRK EDEBİYATINDA EN’LER
Divan edebiyatının en lirik şairi Fuzuli  türk edebiyatı enler
Divan edebiyatında hikemi tarzın en önemli temsilcisi Nabi  türk edebiyatı enler
Divan edebiyatının en önemli kaside şairi Nef’i  türk edebiyatı enler
Divan edebiyatının en önemli hiciv şairi Nef’i  türk edebiyatı enler
Şarkı nazım şeklinin en önemli şairi Nedim  türk edebiyatı enler
En önemli terkibibent şairleri Bağdatlı Ruhi, Ziya Paşa türk edebiyatı enler
Edebiyatımızın en uzun soluklu şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca  türk edebiyatı enler
En önemli yapay destan şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca  türk edebiyatı enler
Şarkı türünde en çok eser veren şair Enderunlu Vasıf  türk edebiyatı enler
Divan edebiyatında en önemli rubai şairi Azmizade Haleti  türk edebiyatı enler
En çok anı yazan sanatçı Halit Ziya Uşaklıgil  türk edebiyatı enler
En uzun ömürlü edebiyat dergisi Varlık  
En fazla gazel yazan padişah Muhibbi mahlasıyla Kanuni Sultan Süleyman  türk edebiyatı enler
Koçaklama türünün en önemli sanatçıları Dadaloğlu, Köroğlu

 türk edebiyatı enlertürk edebiyatı enler

türk edebiyatı enler

Edebiyatımızın en eski lirik şairi Aprınçur Tigin  türk edebiyatı enler
En eski yazılı belgeler Göktürk Kitabeleri (8. yy.)  
En uzun Türk destanı Manas Destanı (Kırgız Türklerine ait)  
En sıra dışı şair Neyzen Tevfik  türk edebiyatı enler

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile