Tarih Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Taassup

Bağnazlık, körü körüne bağlanma

TAASSUP

Bağnazlık. Bir düşünceye, bir inanışa aşıryölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumu.

Tabama

Hitit krallarına verilen unvan

TABGU TAÇ

(Eski Türkler'de) Tapılan şey: Güneş, ay, yıldızlar, gök gür-lemesi, şimşek... gibi tabiat güçleri.

Tablet

Çivi yazısı yazılı pişirilmiş kil tabaka

Tac Mahal

Babürlülere ait anıt mezar

Tahlil

Çözümleme, analiz

Tahrir

Kaydetme, kayıt ya da tescil, deftere geçirme; kadastro

TAHT

Hükümdarların hükümdarlık belirtisi olarak başlarına koydukları değerli maden ve mücevherlerden yapılan süslü başlık.

Takas

Değiş – tokuş

TAKRİR

Padişahların törenlerde üzerine oturdukları süslü koltuk.

Takrir-i Sükûn

Huzuru Sağlama

Takvim-i Vaka-i

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde çıkarılan ilk resmi gazete

Tam bağımsızlık

Bir devletin ya da ulusun siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda başka ulus ya da devletlerin egemenliği altında kalmamasıdır.

TAMGAÇI

Önerge. Bir işi resmen ve yaz\U olarak ilgili makama bildirme.