Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Saati saatine uymamak

Bir kimsenin durumu, huyu sık sık değişir olmak. “Ona güvenemem, çünkü saati saatine uymaz.”

Sabaha çıkamamak

Sabahtan önce ölmek, sabaha kadar yaşayamamak. “Hastanın durumu ağır, sabaha çıkacağını sanmıyorum.”

Sabahı etmek (veya bulmak)

Sabahlamak, bir sebeple sabaha kadar uyumamak, bir konu ile uğraşmak. “Köye varmamız sabahı bulacak.”

Sabahın köründe

Çok erken, ortalık henüz ağarmadan, sabahın en erken vaktinde. “Sabahın köründen beri yoldayız.”

Sabır taşı

Çok sabırlı kimse, türlü sıkıntılara katlanan. “Ben sabır taşı mıyım?”

Sabrı taşmak

Katlanamaz, dayanamaz, sabredemez olmak; tahammül gücü kalmamak. “Sabrımı taşırmadan çekip gidin buradan.”

Saç ağartmak

Bir işte uzun zaman çalışıp emek vermiş olmak.

Saç saça baş başa

(Kadınlar) kıyasıya kavgaya tutuşmak, birbirlerini hırpalayarak kapışıp dövüşmek.

Saç sakal birbirlerine kırışmak

Üstü başı perişan, uzun süre saç ve sakal tıraşı olmamış, kendine çeki düzen vermemiş olmak. “Onu, saç sakal birbirine karışmış görünce bayağı canım sıkıldı.”

Saçı bitmedik (yetim)

Doğalı çok olmamış, henüz yeni doğmuş çocuk (yetim). “Bu parada, saçı bitmedik yetimlerin de hakkı vardır.”

Saçına ak düşmek

Yaşlanmak, ihtiyarlamaya başlamak. “Bizim de saçımıza ak düştü.”

Saçına başına bakmadan

İlerlemiş yaşına yakışmayacak biçimde davranan kimseler için kullanılır.

Saçını başını yolmak

1. Birini çok fazla dövüp hırpalamak. 2. Çok üzülmek, üzüntüsünden dövünmek. “Sinirinden saçını başını yolmaya başladı.”

Saçını süpürge etmek

(Kadın) çok büyük istekle çalışıp hizmet etmek, özveri ile birileri uğrana çalışmak. “Sizi okutabilmek için saçımı süpürge ettim.”

Şad olmak

Sevinmek, mutlu olmak. “Seni gördük, şad olduk.”