Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
O tarakta bezi olmamak

Bir şeyle, bir işle ilişiği bulunmamak, o şeyle ilgilenmemek. “O tarakta bezi olacağını hiç sanmam.”

Öbür (öteki) dünya

Ahiret, insanların öldükten sonra gidecekleri ve ebedî olarak kalacakları âlem. “Öteki dünyada inşallah yüzümüz güler.”

Öç almak

Yapılan bir kötülüğün acısını aynı derecede bir kötülük yaparak çıkarmak. “Öç alma fikrinden vazgeçirmeliyiz onu.”

Ocağına düşmek

Birine yardım etmesi için yalvarmak, koruması için sığınmak. “Ocağına düştüm ağam, beni bu işten ancak sen kurtarırsın!”

Ocağına incir dikmek

Birinin evini barkını dağıtmak, düzenini alt üst etmek, yuvasını yıkıp toparlanamaz hâle getirmek. “Ben de senin ocağına incir dikmezsem dedi ama dediğine pişman oldu.”

Ocağını söndürmek

Ailenin dağılmasına sebep olmak, çoluk çocuğunu yok etmek. “Ocağımı söndürdü katiller!”

Ödü patlamak

Ani bir olay sebebiyle çok korkmak. “Fareden ödüm kopar.”

Oğul balı

1. Evlât, evlâdın ana babaya yansıyan geliri. 2. Oğul arılarının yaptığı bal.

Oğul vermek

Oğul arılarının bir bölüğü kovandan ayrılıp başka bir kovana gitmek, yeni bir oğul arısı topluluğu meydana getirmek.

Ok yaydan çıkmak

Geri dönülemeyecek bir iş yapmak, söz söylemek ya da bir harekette bulunmak. “Ok yaydan çıktı bir kere, çaresiz dövüşeceğiz.”

Okka çekmek

Hacminden daha fazla ağır gelmek.

Okkalı kahve

Bol kahve ile yapılmış ve büyük fincana konmuş kahve. “Bir okkalı kahve daha çek usta!”

Okkanın altına girmek

Haksız yere eziyet çekmek, zarar ve ceza görmek. “Uyanık ol da okkanın altına gireyim deme, tamam mı?”

Öküz öldü, ortaklık bozuldu

Aradaki yakınlık dayanağı kalktı, yakınlık da kalmadı.

Öküzün altında buzağı aramak

Kimi sebepler, bahaneler uydurarak suç ve suçlu bulma çabasında olmak.