İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

1-Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Asya Hun devleti

B)Avrupa Hun devleti

C)Uygurlar

D)Karluklar

E)İskitler

2-Tarihte bilinen ilk Türk Boyu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karluklar

B)Uygurlar

C)İskitler

D)Avarlar

E)Kutuklar

 

3-Asya Hun devletinin kurucusu ve en parlak dönemini geçirten kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bumin Kağan-Metehan

B)Atilla-Bumin Kağan

C)Teoman-Atilla

D)Atilla-Metehan

E)Teoman-Metehan

 

4-

  1. On bin-Tümen
  2. Bin-Tabur
  3. Yüz-Bölük
  4. On-Takım

Metahan’ın kurmuş olduğu onluk sistemde yukarıda verilenlerin hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)2,3 ve 4

B)Yalnız 3

C)1,2 ve 3

D)1,2,3 ve 4

E)1 ve 2

 

5-Hem orta asya da hem de Avrupa da devlet kuran kavimler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kutluklar-Karluklar

B)Hunlar-Avarlar

C)Uygurlar-Kutluklar

D)İskitler-Karluklar

E)İskitler-Saltuklular

 

6-İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Avarlar

B)Karluklar

C)Kutluklar

D)Hunlar

E)Uygurlar

 

7-Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Avarlar

B)Hunlar

C)Kutluklar

D)Uygurlar

E)İskitler

 

8-Orhon Abideleri hangi dönemde yazılmıştır?

A)Karluklar

B)Kutluklar

C)İskitler

D)Uygurlar

E)Avarlar

 

9-İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

A)kutluklar

B)Uygurlar

C)Avarlar

D)İskitler

E)Karluklar

 

10-

  1. Kuzey Hun devleti Avrupa ya göç ederek kavimler göçünü başlatmıştır.
  2. 40 Türk boyu vardır.
  3. Güney Hun devleti Çinliler tarafından yıkılmıştır.
  4. İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti İskitlerdir.

Yukarıda verilen maddelerden hangileri doğrudur?

A)2,3 ve 4

B)1 ve 3

C)1 ve 2

D)1,2 ve 3

E)1,2,3 ve 4

Cevap Anahtarı

1-A

2-C

3-E

4-D

5-B

6-A

7-D

8-B

9-E

10-D

HAZIRLAYAN: YUSUF GÖYMEN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile