Karşıt Anlamlılar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
objektif

subjektif

obur

boğazsız

ödül

ceza

oğlan

kız

okkalı

1. küçük, 2. hafif

okumuş

cahil

olabilirlik

imkansızlık, umutsuzluk

olağan

olağan dışı, gayrimümkün

olağanüstü

sıradan

olası

kesin

olgun

ham, çiğ

ölü

diri, canlı

ölüm

yaşam

olumlu

menfi

olumsuz

müspet