Karşıt Anlamlılar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
kaba

terbiyeli, ince

kahrolsun

yaşasın

kalabalık

tenha

kalıcı

geçici

kalın

ince

kâmil

cahil

kapalı

açık

kâr

zarar

kara

ak

karışık

düzenli

karşı

beri

karşıt

kart

körpe

katı

sıvı

katı

yumuşak