Eş Sesli Kelimeler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
palamut 

1. Pulsuz bir balık  
2.  Meşe ağacının yemişi

pala

1.  Geniş ağızlı bir kılıç  
2. Bez parçalarından dokunan basit kilim

öz 

1. Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı  
2. Kan bağı ile bağlı olan, üvey olmayan  
3.  Dere, çay

oy 

1. Bir toplantıya katılanların, birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey  
2.  Oymak eylemi

oymak

1. Aşiret  
2.  Oyma işi

ortanca 

1. Büyükle küçük arası  
2.  Mor çiçekli süs bitkisi

öd 

1. Safra  
2.  Yanarken güzel koku veren, öd ağacı

ocak 

1. Ateş yakmaya, pişirmeye, ısıtmaya yarayan yer  
2.  Yılın ilk ayı

net

1. Bütün çizgileri belirgin olan, iyi görünen  
2. Teniste servis atışlarında topun fileye değdiğini belirtmek için kullanılan bir söz

nefis 

1. Öz varlık, kişilik  
2. Pek hoş, çok güzel

namlı 

1.  Ünlü  
2. Samanından ayrılmış arpa, buğday yığını

misket

1. Mis üzümünden yapılan şarap  
2. Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun veya demir tanelerin adı  
3.  Bir tür halk oyunu

mil

1.  Selin bıraktığı balçık  
2.  İnce ve uzun metal çubuk  
3. Uzaklık ölçü birimi

mey

1. Şarap  
2.  Ağzı yassı bir zurna türü

mest 

1.  Sarhoş  
2. Üzerine mesh edilebilen, yumuşak bir ayakkabı türü