Eş Sesli Kelimeler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
saç 

1. Baş derisini kaplayan kıllar  
2.  Saçmak eylemi

rast

1. Doğru, düzgün, tesadüf  
2. Klasik Türk müziğinde bir makam

rahim 

1. Döl yatağı  
2. Acıma, esirgeme

put

1.  Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan nesne
2.  İpekten bükülmüş iplik

pusula

1.  Yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç  
2. Küçük bir kâğıda yazılmış kısa mektup, tezkere

puf

1.  Kabartılmış minder  
2. Bezginlik, usanç anlatan bir söz

pota 

1.  Basketbol kalesi  
2. İçinde maden eritilen kap

pike 

1. Kabartmalı pamuklu kumaş  
2. Uçağın yüksekten hedefe dik olarak saldırması

pes 

1. Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya şaşkınlık veren davranışlara karşılık olarak kullanılan bir söz  
2. Hafif, yavaş sesle söylenen

peş

1. Arka, art  
2. Bazı giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası

pazı 

1.  Koldaki şişkince kas  
2.  Yemek yapılan bir bitki, yabanî ıspanak  
3. Bir ekmeklik hamur topağı

pat 

1. Yassı, basık  
2. Papatyaya benzeyen otsu bir bitki

patron

1.  İşveren  
2.  Elbise için kesilmiş kağıt kalıp

pas 

1.  Oksitlenme sonucunda oluşan madde  
2. Bazı top oyunlarında oyunculardan birinin topu takım arkadaşına geçirmesi

parti 

1.  Siyasi topluluk, fırka  
2.  Bir bütünün parçası, kısım