Eş Sesli Kelimeler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
seri 

1.  Bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi  
2.  Hızlı

sema 

1.  Gök  
2.  İşitme, duyma

sele 

1. Yayvan, genişçe sepet  
2. Bisikletin oturulacak yeri

sedir

1. Arkalıksız, üstü minderli divan  
2. Bir tür ağaç

saz 

1.  Su kıyısında, bataklıkta yetişen ince, açık sarı renkli kamış  
2. Her tür müzik aracı, çalgı

satır 

1.  Yazının bir sırası  
2.  Et kesme bıçağı

şap 

1. Antiseptik bir madde  
2. İnce kum ve çimentoyla yapılan düzgün döşeme sıvası

şan 

1. Ün, şöhret  
2.  Ses dizisi

sandal 

1.  Kerestesi sert ve kokulu bir ağaç  
2.  Kürekle yürütülen deniz teknesi  
3.  Sandalet

sal 

1.  Düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı  
2.  Salmak eylemi  
3. Tabut

saka 

1.  Sucu  
2.  Renkli, güzel sesli bir kuş

şah 

1.  Padişah, hükümdar  
2. Atın, ön ayaklarını yerden keserek arka ayakları üstünde durması

sağ 

1.  Solun karşıtı  
2.  Canlı, diri

saf 

1. Dizi, sıra  
2. Katıksız, halis

safra 

1.  Denizcilikte denge için kullanılan ağırlık 
2.  Karaciğerin salgıladığı acı sıvı, öd