Eş Sesli Kelimeler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
kanun 

1.  Yasa  
2.  Bir çeşit çalgı

kanepe 

1.  Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk, çekyat
2.  Peynir, sucuk, salam vb. şeylerle süslenen çok küçük ekmek

kal 

1.  Madenleri eritip birbirinden ayırma  
2.  Kalmak eylemi  
3.  Söz, laf

kalkan 

1.  Savaşçıların kullandığı korunmalık  
2.  Yassı, büyük bir balık

it 

1.  Köpek  
2.  İtmek eylemi

ırak 

1.  Uzak  
2. Türk müziğinde bir makam

in 

1. Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk  
2.  İnmek eylemi

iç 

1. Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil  
2.  İçmek eylemi

hıyar 

1.  Salatalık  
2. Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük

hisar 

1.  Hendekle çevrili kale  
2.  Türk müziğinde bir makam

hayır

1. “Yok, öyle değil, olmaz” anlamlarında reddetme sözü  
2.  İyilik, karşılıksız yardım

hayat 

1. Canlı, sağ olma durumu  
2.  Evlerde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa

han 

1.  Eski Türklerde devlet başkanı  
2.  Konaklama yeri

hani 

1. “Nerede, ne oldu, nerede kaldı” anlamlarında kullanılan bir söz  
2.  Levrek balığı türü

hal 

1. Pazar yeri  
2.  Çözme, çözülme  
3.  Tahttan indirme