Eş Sesli Kelimeler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
kül

1. Yanan şeylerden artakalan toz madde  
2. Bütün, tüm

koy 

1. Denizin, gölün karaya sokulduğu bölümü  
2.  Koymak eylemi

koyun

1.  Geviş getiren bir hayvan  
2. Kollar arası, kucak

kötek

1.  Baston, sopa  
2. Gölge balığı

kot

1.  Bir tür pantolon  
2. Temel ile zemin arasındaki yükseklik  
3.  Tahtadan yapılmış bir ölçek

konak

1. Büyük ve gösterişli ev  
2.  Bebeklerin başlarında görülen kepek tabakası

kolluk

1. Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet  
2. Güvenliği sağlamakla görevli polis veya jandarma

kök

1.  Bitkilerin yer altındaki uzantısı  
2. Sazı kurmaya yarayan burgu

koca

1. Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş  
2.  Büyük, geniş

kış

1.  Soğuk mevsim  
2.  Kümes hayvanlarını kovalamak için çıkarılan ses

kır

1.  Kül rengi  
2. Şehir dışında kalan, boş ve geniş yer  
3.  Kırmak eylemi

kes 

1.  Yakmak için kullanılan iri saman  
2.  Jimnastik ayakkabısı  
3.  Kesmek eylemi

kese

1.  Küçük torba  
2.  Kısa, kestirme yol

kefe 

1. Terazi gözlerinden her biri  
2.  Atların tüylerini parlatmak için kullanılan araç

kaz 

1. Bir tür kümes hayvanı  
2.  Kazmak eylemi