1 Nisan 2018 tarihinde 81 yaşında hayatını kaybeden İkinci Yeni akımının temsilcilerinden olan şairimiz kimdir?

1 Nisan 2108 tarihinde 81 yaşında hayatını kaybeden, İkinci Yeni akımının temsilcilerinden olan şair kimdir?

Category: Genel Kültür one year ago
genckafe
Asked one year ago

Ülkü Tamer

ctnv15
Answered one year ago
ctnv15

Please register/login to answer this question.  Click here to login