Ahmet Rasim hakkında kısa bilgi

.
Category: Edebiyat 10 months ago
test
Asked 10 months ago
AHMET RASİM
1864-1932
 
Hiçbir edebi topluluğa katılmamış, sanat hayatını bağımsız olarak devam ettirmiştir.
 
Yazılarını sohbet havası içinde yazmıştır.
 
Konuşma dilini ve İstanbul Türkçesini bütün inceliğiyle ustaca kullanmıştır.
 
Cep romanları adıyla yayımlanan birçok romanı vardır. Romanları teknik bakımdan pek başarılı değildir.
 
Roman ve hikâyelerinde Ahmet Mithat Efendi’nin yolundan gitmiştir.
 
Türk edebiyatında ilk «fıkra» yazarı olarak kabul edilir.
 
Eserlerinde yaşama sevinci hakimdir.
 
Eserlerini bir mizah havası içinde yazmıştır.
 
Kısa cümleli, yalın, açık bir üslubu vardır.
 
Fıkra türündeki yazılarında şehir yaşamını, kendi döneminin yaşantısını bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır.
 
Hüseyin Rahmi Gürpınar ile birlikte «Boşboğaz» adlı bir mizah dergisi çıkarmıştır.
 
Altmış kadar şarkı beselemiştir.
 
«Şehir Mektupları»nda II. Abdülhamit Dönemi’nin İstanbul’unu büyük bir gözlem yeteneğiyle sade ve kıvrak bir üslupla anlatmıştır.
 
Roman, öykü, tarih, coğrafya, gezi, fıkra, anı, dilbilgisi gibi pek çok alanda eserler vermiştir
 
Eserleri
 
Fıkra: Eşkâl-i Zaman, Muharrir Bu Ya, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım, Cidd ü Mizah
Anı: Falaka, Gecelerim, Fuhş-i Atik, Muharrir-Şair-Edip
Gezi: Romanya Mektupları
Monografi: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi
Tarih: Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi
Öykü: Güzel Eleni, Meyl-i Dil, Ülfet, İki Günahkâr
Roman: İlk Sevgi, Askeroğlu, Tecrübesiz Aşk
Sohbet: Ramazan Sohbetleri
Answered 10 months ago

Please register/login to answer this question.  Click here to login