lik makale Şinasi'nin 1860'ta Tercüman-i Ahval gazetesinde yazdiği Mukaddime başlıklı yazıdır.
Ziya Paşa'nin Şiir ve Inşa makalesi edebiyatımız açısından önemlidir
Şinasi'nin Tasvir-i Efkar gazetesinde yayımladiği makaleleri vardır
Tanzimat Dönemi'nde Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi çeşitli
konularda makaleler yazmıştır.
Servetifünun'da Halit Ziya, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın makaleler yazmıştır
Hüseyin Cahit Yalçın'ın yazdığı Edebiyat ve Hukuk adli makale Servetifünun dergisinin kapatlmasına
neden olmuştur
Makale yazarlarına örnek: Yakup Kadri, Halide Edip, Refik Halit, Nurullah Ataç, Peyami Safa, Ahmet
Hamdi Tanpinar, Suut Kemal Yetkin, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Peyami Safa, Cemil Meriç, Nurettin
Topçu, Cemil Meriç, Muharrem Ergin
Ahmet Hamdi Tanpinar - Edebiyat Üzerine Makaleler
Ali Canip Yöntem -Edebiyat Meseleleri, Cenap Bey'le Münakaşalarım
Cenap Şahabettin-Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh
Halit Ziya- Sanata Dair
Mehmet Kaplan - Kültür ve Dil
Namik Kemal-Vatan Makalesi
Süleyman Nazif Tarihin Yılan Hikayesi, Çal Çoban Çal
Ziya Gökalp-Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
Ömer Seyfettin-Yeni Lisan
Mehmet Kaplan -Türk Edebiyati Üzerine
Answered 10 months ago

Please register/login to answer this question.  Click here to login