Makale nedir, makalenin özellikleri nelerdir?

.
Category: Edebiyat 10 months ago
test
Asked 10 months ago
MAKALE
Bir konuda bilgi vermek, ele alinan konuyu, düşünceyi, tezi savunmak amacıyla yazılan yazılardır.
Makele, gazete ve dergi yazısıdır
Makalede konu sınırlaması yoktur. Daha çok bilimsel, akademik, kültürel konularda yazılır.
Makaleler bilimsel makaleler, edebi makaleler, gazete makaleleri olarak ayrılır.
Bilimsel makaleler, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yazlmiş makalelerdir.
Bilimsel makaleler genel olarak başiık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartişma, kaynakça
bölümlerinden oluşur. Edebi makalelerde bu bölümler bulunmaz
Edebi makaleler, dil, edebiyat ve sanatla ilgili konularda yazlan makalelerdir
Gazete makaleleri, güncel olaylani nesnel bir şekilde ele alan makalelerdir
Makaleyi diğer düşünce yazılarından ayıran en önemli özellik ele aldiği konuyu kanıtlama çabasıdır
Nesnel ve öğretici yazılardir
Konusunda uzman kişilerce yazılır.
Ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır.
Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimleri kullanılır
Örnekleme, tanımlama, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma, gibi duşünceyi
geliştirme yollarindan yararlanılir
Dilin göndergesel işleviyle yazilir
Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir planla yazlir
Giriş bölümünde konu ortaya konur ve bununla ilgili iddialar, tezler sıralanır.
Gelişme bölümünde konu kaniıyarla ispatlanmaya çalışılr
Sonuç bölümü, yazıdan çıkarılmak istenen düşüncelere, yargya ulaşıldiği bölümdür. Genellikle ana fikri barındırır.
Answered 10 months ago

Please register/login to answer this question.  Click here to login