Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Abayı yakmak

Bir kimseye gönlünü kaptırmak. “Bizim oğlan komşu kızına abayı yakmış.”

Abacı, kebeci, ara yerde sen neci?

Olay ve konu hakkında yeterliliği, yetkisi olmayan kişiler için “Sen neden karışıyorsun?” anlamında kullanılır.

Aba vakti yaba, yaba vakti aba

Kişinin ihtiyaçlarını mevsiminden, sezonundan, vaktinden önce ucu olduğu zamanda karşılaması.

Aba altından sopa / değnek göstermek

Üstü kapalı, imâlı sözlerle korkutmak, tehdit etmek. “Odanızı toplamazsanız olacaklara karışmam diyerek aba altından değnek gösteriyordu.”

(Biri, bir şey) bir yana, dünya bir yana

Bir kimseye ya da şeye aşırı ölçüde değer verildiği zaman kullanılır.