Servet-i Fünun edebiyatı ile ilgili 10 çoktan seçmeli soru

Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı

1- Servet-i Fünun edebiyatının şiir anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Divan edebiyatının gelenekleri yıkılmıştır.

B) Parnasizm akımının niteliklerine uygun eserler verilmiştir.

C) Genelde aşk, tabiat, düş kırıklıkları konuları işlenmiştir.

D) Uyağın göz için olduğu savunulmuştur.

E) Anlamın bir mısrada yada bir beyitte kazanılması anlayışı terk edilmiştir.

2- Türk şiirinde Fransız sembolizmi olarak bilinir. Ancak şair kısmen Servet-i Fünun kısmen de Divan edebiyatı ile ilgili eserler yapmıştır. Şiir hakkındaki düşüncelerini ‘Piyale’ isimli bir kitap da toplamıştır.

Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim

B) Namık Kemal

C) Tevfik Fikret

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Orhan Kanık

 

3- Servet-i Fünun şiirlerinde aşağıdaki akımlardan hangisi görülmektedir?

A) Fütürizm - Klasisizm

B) Dadaizm - Realizm

C) Sürrealizm - Parnasizm

D) Realizm - Romantizm

E) Sembolizm – Parnasizm

 

4- Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiiriyle Divan şiirinin ortak özelliğidir?

A) Konu bütünlüğüne daha çok önem verme.

B) Kafiye anlayışının benimsenmesi.

C) Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğun olduğu ağır bir dil kullanma.

D) Nesre yaklaştırma anlayışının var olması

E) Batı edebiyatından özellikleri barındırma.

 

5- Servet-i Fünun Dönemi hangi edebiyat türünü örnek alarak yoğun bir değişme dönemi yaşamıştır?

A) İslamiyet Edebiyatı

B) Batı Edebiyatı

C) Tanzimat Edebiyatı

D) Halk Edebiyatı

E) Divan Edebiyatı

 

6- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından birisi değildir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Cenap Şahabettin

C) Mehmet Rauf

D) Süleyman Nazif

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

7- Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçısı olan Tevfik Fikret’in eserlerinden birisi değildir?

A) Haluk’un Defteri

B) Şermin

C) Rübab-ı Şikeste

D) Sefile

E) Rübabın Cevabı

 

8- Servet-i Fünun döneminin en güçlü yazarıdır. Fransız realist ve natüralist yazarlardan etkilenmiştir. Hikayelerinde Maupassant tarzı hakimdir. Türk edebiyatınnda ‘mensur şiir’ in ilk örneklerini vermiştir.

Yukarıda bahsedilen Servet-i Fünun dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin

D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

 

9- Şiirlerinin başlıca teması ‘kadın’ olan ve Servet-i Fünun topluluğunun en genç üyesi olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faik Ali Ozansoy

B) Hüseyin Suat Yalçın

C) Celal Sahir Erozan

D) Hüseyin Siret Özsever

E) Ali Ekrem Bolayır

 

10- Aşağıdaki yazar ve eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mehmet Rauf – Eylül

B) Halit Ziya Uşaklıgil – Kırık Hayatlar

C) Cenap Şahabettin – Evrak-ı Leyal

D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu – Gizli Figanlar

E) Hüseyin Cahit Yalçın – Hayal İçinde

 

Cevap Anahtarı

1-D

2-A

3-E

4-C

5-B

6-E

7-D

8-A

9-C

10-D

Soruları hazırlayan: YUSUF GÖYMEN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile