1. .............., toplumu derinden etkileyen olayların toplum arasında dilden dile dolaştıktan sonra güçlü bir şair tarafından yazıya geçirilmesiyle oluşur.

2 . Destanları oluşturan çekirdek olaylar ............. döneminde yaşanmıştır.

 

 1. Mitler,............. döneminde ortaya çıkmıştır.
 2. .............larda ulusal özellikler görülür.
 3. Destanlar gerçeklerden yola çıkar; ancak ............. olay ve kişiler görülür.

5    Destan döneminde Türkler arasında "ağaç, at, aksakallı dede, ............., ............. gibi mo­tifler öne çıkmıştır.

6    Türk milletinin İslam öncesi yaşamına ait asıl bilgi kaynağı .............dır.

7.Destanlar tarihin henüz yazıya geçmediği dönemlere, ............. edebiyat dönemine aittir.

8.............., eski çağlarda yaşamış olan insanların doğa olaylarına, sosyal ilişkilerine, dini inanışlarına bakış açısını yorumlayan, inceleyen bilimdir.

 1.  Mitlerin en önemli türü, evrenin nasıl yaratıldığına ilişkin görüş ve inanışları açıklayan, tanımlayan .............
 2.  Destan döneminde verilen ürünler tamamen .............dür.

CEVAPLAR:

 1. DESTAN, toplumu derinden etkileyen olayların toplum arasında dilden dile dolaştıktan sonra güçlü bir şair tarafından yazıya geçirilmesiyle oluşur.

2 . Destanları oluşturan çekirdek olaylar DESTAN döneminde yaşanmıştır.

 1. Mitler,DESTAN döneminde ortaya çıkmıştır.
 2. DESTANlarda ulusal özellikler görülür.
 3. Destanlar gerçeklerden yola çıkar; ancak OLAĞANÜSTÜ olay ve kişiler görülür.

5    Destan döneminde Türkler arasında "ağaç, at, aksakallı dede, BOZKURT, IŞIK gibi mo­tifler öne çıkmıştır.

6    Türk milletinin İslam öncesi yaşamına ait asıl bilgi kaynağı DESTANLARdır.

7.Destanlar tarihin henüz yazıya geçmediği dönemlere, SÖZLÜ edebiyat dönemine aittir.

8.MİTOLOJİ, eski çağlarda yaşamış olan insanların doğa olaylarına, sosyal ilişkilerine, dini inanışlarına bakış açısını yorumlayan, inceleyen bilimdir.

 1. 9. Mitlerin en önemli türü, evrenin nasıl yaratıldığına ilişkin görüş ve inanışları açıklayan, tanımlayan YARATILIŞ
 2. 10. Destan döneminde verilen ürünler tamamen SÖZLÜdür.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile