Makale Dizini

Göstermeye bağlı türler içerisinde geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış soruları

1. Yüzyıllar boyunca Türk halkı arasında büyük ilgi gören "Tek adamlı tiyatro" da diyebileceğimiz tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karagöz

B) Orta oyunu

C) Köy seyirlik oyunu

D) Pandomima

E) Meddah

2. Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun bölümleri arasında ver almaz?

A)Hayal

B) Muhavere

C) Fasıl

D) Bitiş

E) Mukaddime

3. Dört yanı seyircilerle çevrilmiş bir mey­danda, herhangi bir yazılı metne bağlı kalın­madan oynanan doğmaca (tuluat) oyun aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Meddah

B) Orta oyunu

C) Karagöz

D) Sinsin

E) Körebe

4. Aşağıdakilerden hangisi "şehir halk tiya­trosu" da diyebileceğimiz orta oyununun belli başlı kahramanlarından biri değildir?

A) Pişekâr

B) Kavuklu

C) Çelebi

D) Zenne

E) Keloğlan

5. Orta oyununda, oyunun en komik oyun­cusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pişekâr

B) Zenne

C) Kavuklu

D) Arnavut

E) Laz

6. Özellikle 17. yüzyıldan sonra oldukça yaygınlaşmıştır. 19. yüzyılda kısaca "hayal oyunu" diye anılmıştır. Bu oyunu oynatan sanatçılara da 'hayalî' denmiştir. Bir çeşit gölge oyunudur. Sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta oyunu

B) Karagöz

C) Meddah

D) Köy seyirlik oyunu

E) Pandomima

7. I. Meddah

II. Orta oyunu

III. Karagöz

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?

A) Yazılı bir metnin bulunmayışı

B)Tulûata dayanması

C)Tanzimat Dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları

D) Geleneksel Türk tiyatrosu örnekleri olmaları

E) Tümünün sahnede oynanması

8. Aşağıdakilerin hangisinde eski ozanlar ve onların devamı sayılan saz şairleri gibi bir hikâye anlatıcısı olan meddahın aksesuarları bir arada verilmiştir?

A) Sopa - sandalye - masa

B) Mendil - gözlük- saat

C)Sandalye - sopa - mendil

D) Sopa - mendil - yelpaze

E) Mendil - şapka – baston

9. Orta oyununda asıl vaka (olaylar zinciri) hangi bölümde sergilenir?

A) Başlangıç

B) Muhavere

C)Fasıl

D) Bitiş

E) Perde

9. Karagöz oyunu ile ilgili aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

• Karagöz, hareket taklitlerine ve konuşmaya dayanan seyirlik bir oyundur. (    

• Oyundaki figürler değişmez. (    

• Oyunun kendine özgü bir müziği vardır. (   )

• Anlatma, söyleme ve kuklaların gölgelerini perdeye düşürme gibi işlemler en az iki kişi tarafından gerçekleştirilir.( )

• Oyunda yer alan farklı tipler Osmanlı Devleti'nin diğer topluluklarını temsil eder. (  )

• Oyunun dekoru ve kişileri dönemlere göre değişir. (   )

10. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.

• Karagöz oyunlarının piri .................... kabul edildiğinden Karagöz meydanına da

................. adı verilmiştir.

• Karagöz oyunlarında oyunu ............... açar ve...................söyleyerek perdeye çıkar.

• Karagöz oyununun asıl bölümü.....................bölümüdür.

• Geleneksel Türk edebiyatındaki meddahın İslam öncesi Türk toplumundaki adı ..............ya da .............. dır.

11. Aşağıda verilen cümlelerin karşısına bilgiler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

• Orta oyunu giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur. ( D )

• Orta oyunu belli bir metne bağlı kalınarak oynanan bir oyundur. ( Y )

• Karagöz sadece ramazan akşamlarında oynanır. (Y )

• Karagöz ve Hacivat perde arkasında farklı kişiler tarafından seslendirilir. (Y )

• Meddahın temeli İslam öncesi Türk kültürüne kadar uzanır. ( D )

12. Karagöz ve Orta oyununun baş tiplerini kişilik özellikleri bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarını sözlü olarak ifade ediniz.

Hacivat ve Pişekâr benzer kişilik özellikleri gösterir. İkisi de medrese eğitimi görmüş, nezaket düşkünü, çıkarlarını düşünen tiplerdir.

Karagöz ve Kavuklu’ya benzer. Karagöz, rahat, kalbinden geçeni söyleyen, gözü pek, umursamaz olması bakımından orta oyunundaki Kavuklu gibidir. Kavuklu da deli dolu halleri ve şakaları ile oyunu sürükleyen kişidir.

DOĞRU-YANLIŞ VE BOŞLUK DOLDURMA SORULARININ CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile