9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi masal konusu ile ilgili boşluk doldurma ve doğru yanlış soruları ve cevapları

MASAL KONUSU BOŞLUK DOLDURMA, DOĞRU-YANLIŞ SORULARI

 

MASAL KONUSU BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1. Türk masallarında Türk zeka gücünü temsil eden en önemli tiplerden biri ...........'dır.

2. Masalların bölümleri ............., serim, düğüm, çözüm ve ............'tir.

 

 

3. Masalların çoğu “bir varmış, bir yokmuş” ya da “evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” gibi ifadelerle başlar. Bunlara .............ya da..............denir.

4.    Masallarda genellikle bir eğitim amacı söz konusudur; masallar bu yönüyle.................. bir nitelik taşır.

5. ................... , hayattan alınan kesitlerin, hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatıldığı masallardır.

6. .............1862 yılında “Tercüme-i Manzume” adlı kitabında ilk fabl çevirilerine yer vermiştir.

7. ................ ait “Üç Turunçlar” ve....................ait “Alageyik” adlı eserler önemli manzum masal örneklerimizdendir.

8. Türk edebiyatında masalı gerçek anlamıyla ilk defa ................ , ........................... adlı eserinde kullanmıştır.

 

  CEVAPLAR:  1. Keloğlan 2. döşeme, dilek 3. tekerleme, döşeme 4. öğretici / didaktik 5. Fabl 6. Şinasi 7. Behçet Necatigil, Ziya Gökalp 8. Namık Kemal, Mukaddime-i Celâl

 

MASAL KONUSU DOĞRU YANLIŞ SORULARI 

 

1. Pançatantra, siyasetname özelliği taşıyan bir Hint masalıdır. ( D)

2. Masallarada olağanüstü olay ve kişilere yer verilir. (D)

3. Masallar şiir şeklinde, mesnevi nazım biçimiyle yazılır. (Y)

4. Masallarda okuyucuyu / dinleyiciyi inandırma çabası vardır. (Y)

5. Masallarda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi kullanılır. (D)

6. Masalların çoğu "bir varmış, bir yokmuş" veya " evvel zaman içinde" gibi ifadelerle başlar. (D)

7. Masallarda millî ve dinîn unsurlara sıkça yer verilir. (Y)

8. Türk edebiyatında "Keloğlan" en tanınmış masal kahramanıdır. (D)

 

 

 

 

 

Yorumlar   

+1 #1 Elanur 13-02-2018 20:54
Cok guzel ir sorular
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile