Tiyatro ile ilgili boşluk doldurma soruları:

1. Dramatik türleri seyirciler önünde, sahnede oynama eylemi ve sanatına ...................... denir.

2. Edebiyatımızda Batılı tarzda yazılan ilk tiyatro eseri Şinasi'nin .................... adlı eseridir.

3. Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ...............................'in .............................. adlı eseridir.

4. Türk edebiyatında Batılı anlamda tiyatro ......................... döneminde başlar.

5. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünleri ................., ......................, ................ ve .................... dır.

6. Konularına göre tiyatro......................., ...................... ve ........................ olmak üzere üçe ayrılır.

7. ..................... ve ........................... de üç birlik kuralına uyulur.

8. Hayatın hem acıklı hem gülünç yanlarını anlatan tiyatro türüne .................... denir.

9.  Tiyatroda yer, zaman ve olay birliğine ........................ denir.

10. Tiyatro eserinde olay planı ................, ................., .................

11. .............. basit olay ve yergilerle dolu halk komedisidir.

12. Tiyatro sahnesinde sanatçıların bütün el, kol, ayak vb. beden hareketlerine ..............., bir duygu ve düşüncein kaş, göz, ağız yüz hareketleriyle anlatılmasına ................ denir.

13. Tiyatroda bir rolün yedek oyuncusuna ................. denir.

14. Birbirine gevşek biçimde bağlı bölümlerden oluşan taşlamalara dayanan ezgili oyunlara ................... denir.

15. ......................, şiir veya düzyazı biçiminde yazılabilir.

 

CEVAPLAR

 

Tiyatro doğru-yanlış sorularıTiyatro ile ilgili doğru-yanlış soruları:

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna D yanlış olanların sonuna Y yazınız.

1. Edebiyatımızıda Batılı tarzda yazılan ilk tiyatro eseri Şair Evlenmesi'dir. (   )

2. İlk tiyatrolar İngiltere'de ortaya çıkmıştır. (    )

3. Toplumda ve insan ilişkilerinde görülen, gülün yanların ortaya konulduğu tiyatro türüne komedi denir. (   )

4. Dramda üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır. (   )

5. Trajedi konularını tarih ve mitolojiden alır. (   )

6. Klasik trajedi düzyazıyla da yazılabilir. (    )

7. Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmaların da yer aldığı müzikli tiyatroya opera denir.

8. Trajedi ve komedide üç birlik kuralına uyulur.

9. Trajedide ahlak ve erdem ön plandadır.

10.  Yazılı bir metin olmadan tiyatro olmaz. (    )

11. Tiyatro görsel ve işitsel bir sanattır. (   )

12 Trajedide perde sayısı yazarın isteğine bağlıdır. (   )

13. İnsan karakterinin gülünç yanlarını ele alan komediye karakter komedisi denir. (   )

14. Üç birlik kuralına uyulması, trajedi ve komedinin ortak özelliğidir. (    )

15. Komedide halktan kişilere yer verilmez. (   )

 

CEVAPLAR

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile