anlatım biçimleri test

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi tartışmacı anlatımdan alınmış olamaz?

A) Nerede oynayan birkaç çocuk varsa orada okul var demektir.

B) Yağışların yarından sonra gök gürültülü olmasını bekliyor, tüm halkımızı hazırlıklı olmaya çağırıyoruz.

C) Yazar ne kadar özgür olursa o kertede özgür yazacak ve okurlanna da özgürlük aşılayacaktır.

D) "Yanıldım" demek bu kadar mı zor? Niye kimse kabul etmez yanıldığını? Herkes her şeyi doğru mu yapıyor?

E) Günlük iletişimimizi sağladığımız dile özen göstermeliyiz, niçin mi?

 

2. Boş zaman, herkesin kendi zamanıdır. En çok, boşken kendim oluyorum, boşken oluşturuyorum kendimi. Boş zamanlarda yaptıklarımla bölünüp dağılmak şöyle dursun, derlenip
toplanıyorum. Gönlüme göre bir yaşama sevinciyle genişliyorum boş zamanlanmda. Boş zamanım olmasaydı ben de olmazdım.

Bu parça için yapılan aşağıdaki belirlemelerin hangisi yanlıştır?

A) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.

B) Tartışmacı anlatım örneğidir.

C) Özneldir.

D) Konuşma dilinin açıklığıyla oluşturulmuştur.

E) Anlatıma sohbet havası hakimdir.

 

3. Adsız kitap gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Kitap dediğin adıyla birliktedir, adıdır bir bakıma. Başlıksız yazı olmaz. Eksiktir böyle yazılar, bitmemişlik vardır böylesi yazılarda. Nedense yazarın bir başlığa sarıp sarmaladığı ürünler bile er geç kavuşur bir başlığa. Yok olur gider yoksa. Bu kitaptaki
başlıkların başlığı durumundadır kitap adı, alt başlıkları derleyip toplayan üst başlıktır.

Bu parça için yapılan aşağıdaki belirlemelerin hangisi doğru değildir?

A) Öznellik içermektedir.

B) Örneklemeden yararlanılmıştır.

C) Tanımlamaya başvurulmuştur.

D) Ortaya atılan ve savunulan bir düşünce vardır.

E) Anlatıma sohbet havası hâkimdir.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı anlatımın özellikleri arasında ver almaz?

A) Bir düşünceyi ispatlamak için yazılır.

B) Kanıtlanması gereken bir görüşten yola çıkar.

C) Kanıtlanacak görüş bir soru cümlesiyle açıklanabilir.

D) Sözcüklerin mecaz anlamlarıyla kullanımı yaygındır.

E) İnandırıcı, nitelikteki belge ve kanıtlara yer verilir.

 

5. Kılavuzun nasıl hazırlandığını açıklayan “Ön Söz“den sonra "imla Kuralları" adı altında bir bölüm eklenmiştir.Yazım ile ilgili pek çok kuralın sıralandığı bu bölümde noktalama işaretleriyle sözlerin ve eklerin yazımıyla ilgili kurallar, sesle ve ses olayları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.Dizin bölümü ne ise birçok yeni söz ve terim eklenmiş, bazı sözlerin İmla Lûgati'ndeki yazılışları düzeltilmiştir. Bir önceki baskıya göre kurallar bölümü daha ayrıntılı bir biçimde yazıldığından bu baskıda sözcüklerin Arap alfabesiyle yazılı biçimlerine yer verilmemiştir.

Bu parça için yapılan aşağıdaki belirlemelerin hangisi yanlıştır?

A) Kanıtlayıcı anlatım örneğidir.      B) Açıklayıcı anlatım örneğidir.

C) Nesnel anlatım örneğidir.      D) Öğretici anlatım örneğidir.

                 E) Tartışmacı anlatım örneğidir.

 

6. Kanıtlayıcı anlatımda, bir soru cümlesiyle okuyucunun dikkati ileri sürülen görüşe çekilebilir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı anlatımın kullanacağı bir soru cümlesi değildir?

A) Kadınlar, sizin ülkenizde kaç yıldır oy kullanıyor?

B) Kırmızı çizgili mi yeşil kareli mi daha yakıştı?

C) Projenin önceki sorumlusu Ege Bey miydi?

D) Oğuz'un takıma hangi yıl katıldığını anımsıyor musunuz?

E) TRT ilk deneme yayınlarına Ankara'da mı başlamıştı?

 

7. Gramer Kolu Başkanı Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu, yazım kuralları ve birleşik sözler üzerine bir çalışma yapar. Kurumun ilgili kurullarınca incelenen bu çalışma 1965 yılında Yeni İmlâ
Kılavuzu adıyla yayımlanır. Ancak bu kılavuzdaki düzenlemeler, yerleşmiş pek çok kuralın sarsılmasına ve yazımla ilgili yeni tartışmaların başlamasına yol açmıştır. Adına "yeni" sözü eklenen ve 1928'de yayımlanan İmlâ Lügati ile onu izleyen altı baskıyı bir kenara bırakan 1965 kılavuzu, Türkçenin biçim bilgisi yapısını zorlayan kurallar içeriyordu.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Kanıtlamadan      B) Sayısal netlikten      C) Tarihsel kesinlikten

                D) Nesnellikten      E) Tanık göstermeden

 

8. Aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisi kanıtlayıcı anlatımdan pek de yararlanmaz?

A) Makale      B) Eleştiri       C) Öykü         D) Yaşam öyküsü     

               E) Haber yazısı

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlayıcı anlatıma örnek olamaz?

A) En son 2000 yılında yapılan bu baskının da mevcudunun
tükenip yeni baskısının yapılması gereği ortaya çıktı.

 

B) 13 -14 Mart 2003 günlerinde Türk Dil Kurumunda "İmlâ Sorunları”  düzenlendi ve konuyla ilgili pek çok kişi ve kurumun görüşleri alındı.

C) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulundan üyeler ve temsilciler, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de aramızda yer alarak bizi desteklediler.

D) Türkçeyle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve bilgisayarlardaki yazım denetimi yazılımının hazırlayıcıları da toplantıya çağrılanlar arasındaydı.

E) Yazımda tartışmaların sona ermesi, Türkçenin kısır tartışmalarla yıpratılmaması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve zenginleştirilmesi için desteklerinizi bekliyoruz.

 

10. Aşağıdakilerin hangisi düşsel anlatımdan beslenmez?

A) Ders notları       B) Reklam filmleri       C) Şarkı küpleri

               D) Bilim kurgu filmleri       E) Fantastik romanlar

 

11. Aşağıdakilerin hangisi düşsel anlatımın örneği olamaz?

A) La Fontaine'in fablları       B) Aslı ile Kerem Hikâyesi

C) Homeros'un llyada'sı       D) Karadeniz Fıkraları

               E) Göktürklerin Ergenekon Destanı

 

12. Aşağıdakilerin hangisi düşsel anlatımın özelliklerinden değildir?

A) Kişileştirilmiş varlıklar kahraman olarak yer alır.

B) Zaman ve mekân hayal ürünüdür.

C) Olayların gerçekleşebilecek nitelikte olması önemlidir.

D) Abartılı anlatım vazgeçilmez öğedir.

E) Hayal ve düşlerin sınırı yoktur.

 

13. Bir zamanlar çok kötü ruhlu bir büyücü varmış. Kötü ruhların en kötüsü, şeytanın ta kendisiymiş.Bu büyücünün en büyük zevki özel aynasına bakmakmış. Bu aynada iyi ve güzel şeyler bir anda yok olur, bütün kötü ve çirkin şeyler ise on kat daha çirkin ve kötü görünürmüş. Dünyanın en güzel manzaraları aynada haşlanmış ıspanak gibi, en yakışıklı insanları birer canavar gibi görünür, aynaya, baş aşağı duran gövdesiz kelleler gibi en yakın dostları tarafından bile tanınmayacak hâlde yansırmış.

Bu parça için yapılan aşağıdaki belirlemelerin hangisi yanlıştır?

A) Masalsı bir anlatımı vardır.

B) Olay örgüsüyle oluşturulmuştur.

C) Gerçekleşebilecek olaylara yer verilmiştir.

D) Olağanüstülükler içermektedir.

E) Benzetmeden yararlanılmıştır.

 

14.     İşim gücüm budur benim,

Gökyüzünü boyarım her sabah,

Hepiniz uykudayken
Uyanır bakarsınız ki mavi
Deniz yırtılır kimi zaman,

Bilemezsiniz kim diker;

Ben dikerim.

Orhan Veli'nin "Dalgacı Mahmut" adlı şiirine ait bu dizeler için yapılan aşağıdaki belirlemelerin hangisi yanlıştır?

A) Düşsel anlatım örneğidir.

B) Mecaz anlamıyla kullanılmış sözcükler vardır.

C) Alışılmamış bağdaştırma vardır.

D) Zaman kavramı taşımamaktadır.

E) Olay örgüsü içermektedir.

 

15. Düşsel anlatım aşağıdakilerin hangisinden beslenmez?

A) Abartmalardan      B) Varsayımlardan      C) Şiirsel anlatımdan             D) Hayallerden       E) Nesnellikten

 

16. Aşağıdakilerden hangisi düşsel anlatıma örnek gösterilemez?

A) Kırlangıç "O hâlde, hoşça kal güzel kız, hoşça kal küçük sevgilim! diyerek güneşe doğru uçup gitmiş, Parmak Kız da ona yaşlı gözlerle el sallamış ve hayatını kurtaran bu küçük kırlangıcı hep çok sevmiş.

   B) Yaşlı ördek cevap vermiş "Bu yumurta mı? O ördek yumurtası    değil, hindi yumurtası. Bu yüzden o yumurta hepsinden geç çatlayacak demiş ve eklemiş:" Bir kere benim başıma geldi, bırakıp gidemedim."

C) Bu sırada “Viyk viyk!" diye bir ses işitmişler, dönüp bakınca ne görsünler: Küçücük bir fare! Derken bir tane daha görünmüş. Ağacın gövdesinde dolanıp duruyorlarmış.Küçük fare bağırmış: “Dışarısı çok soğuk, burada kalabilir miyiz yaşlı çam?"

 

D) Dinleyin çocuklar, hikâyemize başlıyoruz, iyi dinleyin çünkü bitirdiğimiz zaman şimdi bildiklerinizden daha çok şey bilen mutlu ve sorumluluk sahibi çocuklar olacaksınız.

E) Çocuğu olmayan bir kadın, bir gün büyücüye derdini açmış. "Küçük bir kızımın olmasını çok istiyorum." demiş, bunları duyan büyücü de kadına "Sana bir arpa tanesi   vereceğim, al bunu bir saksıya dik. Bekle." demiş.

 

17. Aşağıdakilerin hangisi gelecekten söz eden anlatımların özelliklerinden değildir?

A) Varsayımlara dayandırılma

B) Gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarı ve düşünceleri anlatma

C) Bilimsel verilerden yararlanma

D) Okuyucuyu ikna etme çabası

E) Hem öznellik hem nesnellik taşıyabilme

    

  18. Bu yıl oğlakların yılı olacak. Eğlenceli ve güzel günler geçirecekler. Mutluluktan havalara uçacaklar. Bu güzellik, aşk ve iş yaşamına da yansıyacak. Olasılı bir iş değişikliğiyle hem gelirlerini artıracak hem de sonsuz aşklarıyla taşınacaklar. Aynı iş yerinde çalışmanın sıkıntısını atlatırlarsa uzun ömürlü bir ilişki kaçınılmaz görünüyor.

Bu parçanın anlatımı için yapılan aşağıdaki belirlemelerin hangisi yanlıştır?

A) Gelecekte olacakları dile getirmektedir.

B) Varsayımlara yer verilmiştir.

C) İnandırıcı olma kaygısı taşımaktadır.

D) Özneldir.

E) Umut verici bir anlatımdır.

 

19. Aşağıdakilerin hangisi gelecekten söz eden anlatımı besleyen kaynaklardan değildir?

A) Geleceği düzenleme isteği       B) Hayal ve tasarılar

C) Umut      D) Öngörü      E) Düzeni koruma kararlılığı

 

20. Aşağıdakilerin hangisi gelecekten söz eden anlatıma örnek gösterilemez?

A) Mitolojik öyküler       B) Hava durumu haberleri

C) Burç yorumlan       D) Bilim kurgu filmleri

               E) Kahve falına bakan birinin söyledikleri

 

CEVAPLAR:

1-B 2-A 3-C 4-D  5-E 6-B 7-E 8-C 9-E 10-A 11-D 12-C 13-C 14-D 15-E 16-D 17-D 18-C 19-E 20-A

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile