10. sınıf dil ve anlatım dersi: Sunum, sunumda dikkat edilecek hususlar nelerdir? Sunum yapan kişi sunumdan önce ne yapmalıdır? Sunum esnasında, sunumdan sonra yapacakları nelerdir? İyi bir sunum için nelere dikkat etmek gerekir?

 

SUNUMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

Sunumdan Önce:

Sunum için güncel bir konu belirlemek gerekir.

Sunumu hazırlamadan önce, sunumun amacı, başlıklar halinde iyi belirlenmelidir. Belirlenen amaca göre sunumun biçimi değişir.

Sunumdan önce, sunum esnasında ve sunum sonrasında yapılacaklar için bir plan yapılmalıdır.

Sunum yapılacak mekan önceden kontrol edilmeli (Teknik donanımlar, ses, ışık düzeni, salonun genel durumu vb.)

Sunum için mutlaka iyi bir hazırlık yapılmalıdır. Konuya hakim olmak için hazırlık önemlidir.

Sunumdan önce prova yapılmalıdır.

Sunum dinleyicilerin özellikleri, ilgileri ve konu hakkındaki bilgi düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.

Slaytlar numaralandırılmalıdır.

Slaytlar kısa, ve öz olmalı, slaytlarda görselliğe yer verilmeli. Cümleler konuyu özet­ler mahiyette olmalı.

Sunum yapacak kişi görünümüne dikkat etmeli, sade giyinmeli.

 

Sunum Esnasında:

Sunuma başlamadan önce sunumu yapacak olan kişi kendini dinleyicilere kısaca tanıtmalı

Sunum yapan kişi ciddi, ağırbaşlı, dinleyicilere saygılı ve derli toplu görünüme sahip olunmalıdır.

Devamlı notlara bakılarak sunum yapılmamalı. Notlara ara sıra bakılmalıdır.

İyi bir sunum giriş, gelişme ve sonuç bölümle­rinden oluşmalıdır.

Görsel araçlar sunumun etkisini artıracağı için sunum sırasında fotoğraflar, tablolar, grafik­ler, slaytlar kullanılması kişiyi amacına daha çok yaklaştıracaktır..

Sunum yaparken kullanılacak slaytlar mümkün olduğunda elle değiştirilmeli, otomatik değiştirilme- melidir.

Slaytlardaki yazılar kolay okunabilir olmalı; grafik, tablo ve fotoğraflar yeteri kadar büyüklükte olmalıve net bir şekilde görülebilmeli.

Slaytlarda çok fazla yazılı veya resim olmamalı. Dengeli olmalıdır..

Sunumun süresini iyi ayarlamak gerekir. 15-20 daki­kalık bir sunum en ideal olandır.

Sunum esnasında dinleyicilerle sürekli göz tema­sında bulunulmalıdır.

Görsel malzemelerle sözlü anlatım arasında den­ge olmalıdır. Slaytlarla sözlü anlatım arasında uyum olmalı.

Vurgu ve tonlamaya önem verilmelidir. Ses tonu monoton olmamalıdır.

Abartıya kaçmamak üzere jest ve mimikler kullanılmalı.

Sunum yapan kişi dinleyicilere sırtını dönmemeli.

Zaman iyi kullanılmalıdır.

Sunum yaparken slaytlar mümkün olduğunda elle değiştirilmeli, otomatik değiştirilmemelidir.

 

Sunum Sonrasında:

Sunum yapan konuşmacı, sunumdan sonra din­leyicilerin soru sormalarına imkan tanımalıdır.

Konuşmacı sorulan sorulara tartışmaya girmeden doyurucu, açık ve net cevaplar vermelidir.

Sunum yapan dinleyicilere teşekkür ederek sunumunu bitirmelidir.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile