Makale Dizini

1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir türdedir?

A) Tarlaya gidemeyen yaşlılar köy meydanında oturu­yordu.

B) Karşıdaki binaya yeni bir aile taşınıyordu.

C) Mahalleye ağır bir sessizlik çökmüştü.

D) Üstüne ince bir hırka alıp sokağa çıktı.

E) Son yolcu da inince otobüsü garaja çektiler.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut ad kul­lanılmamıştır?

A) Gönlünü hayalindeki sevgiliye kaptırmıştı.

B) Son zamanlarda düşüncelerini toparlayamaz olmuştu.

C) Vicdanı, onu kötülüklerden uzak tutuyordu.

D) Elindeki sepette, taze meyveler adeta bize gülümsüyordu.

E) Öfkesini belli etmemeye çalışarak konuşuyordu.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tür adı ge­nelleme yoluyla çoğul anlam kazanmıştır?

A) Televizyon insanlar arasındaki diyalogu bitirmiştir.

B) Bu şarkı bana çocukluğumu anımsattı.

C) Kitabını daha özenli kullanmalısın.

D) Bu çocuk henüz okumayı bile beceremiyor.

E) Bahçedeki gül beni hayallere saldı.

 

 

4. "Meclis bir karara varamadan dağıldı." cümlesindeki "meclis" sözcüğü çoğul eki almadığı halde çokluk bildir­mektedir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Yanan orman değil, ülkenin ciğerleridir. .

B) Akşamüstü sürü yavaş yavaş köye döndü.

C) Sınıf, heyecanla pencerenin önüne yığıldı.

D) Yemekten sonra daima bir süre uyurdu.

E) iki ordu Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik ad ötekilerden farklı biçimde oluşmuştur?

A) Çocukken geçirdiği suçiçeğinin izi, yüzünde kalmış.

B) Akşam üstü acele acele yürüyordu.

C) Bir bardak kuşburnu çayı istemiştim.

D) Bilirkişi raporu, mahkemeyi sonuçlandırdı.

E) Yağmur sonrası çıkan gökkuşağı içimizi aydınlattı.

 

 

6. "Zaman anlamı taşıyan sözcükler yüklemin zamanını bildirdiğinde belirteç (zarf) olarak kullanılır."

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde "akşam" sözcüğü diğerlerinden farklı bir türde kul­lanılmıştır?

A) Bu konuyu akşam da konuşabiliriz.

B) Bir akşam aniden çıkageldi.

C) Bu akşam bol bol eğleniriz.

D) Yarın akşam, otobüsle gideceğim.

E) Akşam, daima hüzünlendirir beni.

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması vardır?

A) Eskiyi severim, çünkü eskinin kıdemi vardır.

B) Antika, insanla eşya arasında kurulan bir köprüdür.

C) Sözlerin dinleyenleri oldukça etkiledi.

D) Olayların böyle gelişmesi bizleri şaşırtmıştı.

E) Köyün arazisi iyice verimsizleşmişti.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut addan türemiş soyut bir ad vardır?

A) Çevresindekilere iyilik yapmak için fırsat kollardı.

B) Hayallerinde yaşattığı geleceği bulmaya çalışıyordu.

C) Çocukluğun en güzel yanı, sorumluluk taşınmamasıdır.

D) Çekingenliğini bir türlü üstünden atamıyordu.

E) Yıllardır aynı işi yapmak bıkkınlık veriyordu ona.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki tamlamanın tamlayanı zamirdir?

A) Çocuğun istekleri babasını bıktırmıştı.

B) Herkesin bir beklentisi vardı ondan.

C) Toplantının sonunu beklemeden çıktı.

D) Eşyalarının hepsini bir köşeye yığmış.

E) Trafik sıkışıklığı onu canından bezdirmişti.

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad tamlaması yoktur?

A) O, macera filmlerini çok sever.

B) Parmağındaki altın yüzüğü çevirip duruyor.

C) Evin bahçe duvarlarını biraz daha yükselttiler.

D) Bir bardak kızılcık şerbeti beni ferahlattı.

E) Bir kere tanıdığı insanı asla unutmazdı.

 

 

11. (I) Baharın ilk çiçeğinin kardelen olduğu sanılır. (II) Bence, onlar, karla beslenen soğuk hava çiçekleridir, (lll) Baharın ilk çiçeğini cemreler belirler. (IV) Enli yapraklarının or­tasında mahmurlukla bakan bir çiçektir. (V) Sarı, parlak ve boysuz bir çiçektir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden han­gisinde "ad tamlaması" yoktur?

A) I. B) II. C) lll. D) IV. E) V.

 

 

12. Önce kalem vardı. Sözü, şimşir tekneli kızıl demir dişli ta­raklara vurup gül yaprağı kadar yumuşak, gül yaprağında titreşen çiy taneleri kadar nazik ve gülün dikeni kadar keskin kıldılar. Böylece diller çözüldü; türküler, maniler, hoyratlar, gazeller, kasideler söylendi.

Yukarıdaki parçada kaç tane ad tamlaması vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

 

13. I. Bugün pürüzlenmiş ipeklerini

II. Yine tamir için aldım kendi elime

III. Düzeltmek istedim çiçeklerini

IV. Baktım olmuş pek lime lime

Yukarıdaki dizelerin hangi ikisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması vardır?

A) I. ile II. B) I. ile lll. C) II. ile IV.

D) lll. ile IV. E) I. ile IV.

 

 

14. Kaldırdığı toz ile ortalığı göz gözü görmez kılan puslu akşam rüzgârı, Sarıdağ'ın eteğindeki kayalıkların neresine sinmişse gün batımına doğru çıkar gelir, öfke dolu bir cadının üfürüğü gibi nefesini Nazilli'nin üstüne üstüne püskürtürdü.

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) Takısız ad tamlaması B) Soyut ad C) Addan türemiş ad D) Belirtili ad tamlaması

E) Özel ad

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz ad tamla­ması sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Arkadaş toplantılarına katılmayı sevmezdi.

B) Yangının elektrik kontağından çıktığı söyleniyor.

C) Elindeki çiçek tohumlarını rastgele saçıyordu bahçeye.

D) El emeği, göz nuru işlemeler sergileniyor bu salonda.

E) Bahçe kapısını onartmak için iki usta çağırdı.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamla nam yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır?

A) Adet ve gelenekleri çok değişikti o köyün.

B) Çömleğin kırılan kolunu yapıştırmaya çalışıyordu.

C) Yaşlı adamın sözleri onu derinden etkilemişti.

D) Kardeşinin başarılarıyla övünür dururdu.

E) Dışarıdaki kalabalığın gürültüsü rahatsız ediciydi.

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ad tamlamasının tamlayanı cümle değeri taşıyan bir sözdür?

A) Bu öykü antolojisi çağdaş yazarların öykülerini içeriyor.

B) Yeni şiir kitabını imzalayarak dostlarına gönderiyordu

C) Elalem ne der düşüncesi yeniliklerin başdüşmanıdır.

D) Yazarın tek düşüncesi okur tarafından beğenilmek değildir.

E) Bu romanda yaşamın tüm yönlerini bulabilirsiniz.

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki tamlamada tamlayan tamlananın nedenini bildirmektedir?

A) Ağzına kadar dolan çöp kovasını kimsi boşaltmıyordu.

B) Annesinin yaptığı nefis talaş böreğine dönüp bakmac bile,

C) Misafirlerine her zaman limon kolonyası ikram ederdi

D) Akide şekerini alan çocuk, sevine sevine uzaklaştı.

E) Yükseklik korkusunu bir türlü yenemiyordu.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ortak bir ad tamlaması vardır?

A) Sanat, edebiyat toplantılarını hiç kaçırmazdı.

B) Çiçeğin, böceğin, kuşun da yaşama hakkı vardır.

C) Herkesin derdi, tasası kendine yetiyor zaten.

D) Bu çocuğun çalışma azmini hayranlıkla izliyorum.

E) Yaşlı, genç herkesin beklentisi aynıydı.

 

 

20. İtfaiye Meydanı'ndan Ulus'a çıkan, iki yanında resmi ve özel bankaların yönetim ve şube binaları yükselen caddeye, yetmiş dört yıl önce Tekke Yokuşu deniyordu.

Yukarıdaki cümlede geçen ad tamlamalarının türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Belirtili - zincirleme - belirtili

B) Belirtisiz - belirtili - belirtisiz

C) Belirtili - zincirleme - belirtisiz

D) Zincirleme - belirtili - belirtisiz

E) Belirtisiz - zincirleme - belirtisiz

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile