SÖZCÜKTE ANLAM 1

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) O çocuğu senin çıkarlarına kurban etmem.

B) Bu bizim için bir namus borcudur.

C) Ben bu oyuna hiçbir zaman gelmem.

D) Yeni bulgular olayın üzerindeki sis perdesini araladı.

E) Rüzgar önünde ne varsa; kağıt, çöp, toprak… her şeyi savuruyordu.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecazi anlamda kullanılmamıştır?

A) Çocuk orada boş duruyor, bir iş verin de çalışsın.

B) Onu bu kapıdan sorun, doyurucu bilgi verilecektir size.

C) Sıcak bir karşılamaydı; bizi çok mutlu etti.

D) Yandaki masa bakıyor sizin işe.

E) Onun sesinin rengini pek beğenmedim.

3) Halk sanatı kapılarını hepimize açar, halk sanatında karışık, belirsiz ulaşılamayacak ölçüler yoktur.

Yukarıdaki cümlede “kapılarını hepimize açar” sözünün anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Onun kapısı açık, konuksever birisi olduğunu hepimiz biliriz.

B) Kuralları belli, anlaşılır bir sanat eserine herkes ulaşabilir, anlayabilir.

C) Halk şiiri anlaşılır bir dile yazılmıştır.

D) Halk sanatı, halkın sıcaklığını, cömertliğini taşıyan bir sanattır.

E) Bir eserde her zaman aynı tadı bulamazsınız.

4) “Çarpmak” sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi verilen cümleye uygun değildir?

A) Çalmak : Adamın emekli parasını çarpmışlar, adam deliye döndü.

B) Vurmak : Rüzgar, açık pencerenin kanadını duvara çarpıyordu.

C) Hasta etmek : Haberi duyunca adam cin çarpmışa döndü.

D) Hızlı atmak : Sahneye çıktığında yüreğim nasıl çarpıyor, bir bilsen.

E) Etkilemek : Onun sempatik tavırları, gülüşü beni nasıl da çarptı.

5) “çekmek” ” sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi verilen cümleye uygun değildir?

A) Katlanmak : Bu şımarıklığını hiç çekemem.

B) Benzemek : Bak nasıl da yağa kalkıyor, tam sana çekmiş.

C) Kısalmak : Bu kazağı ılık suda yıkamazsan çeker.

D) Emmek : Bu sünger kaptaki bütün suyu çekmiş.

E) Geri almak : Kızı, ellerinden tutup yana çekti.

6) “çıkarmak” ” sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi verilen cümleye uygun değildir?

A) Söylemek : Ağzındaki baklayı çıkar da biz de rahatlayalım, sen de rahatla.

B) Elde etmek : Onların aralarında bir sorun var; ama çıkaramadım.

C) Sonunu getirmek : Bu maaşla bir ayı zor çıkarırız.

D) Bulmak : Yaptıklarımdan hep yanlış mı çıkarmak, senin işin?

E) Dışarıya atmak : Midesi bulanmış, ne yediyse çıkardı.

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çırpınmak” sözcüğü “Üniversite sınavını kazanmak için çok çırpındı; ama başarılı olamadı.” cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?

A) Dalgaların çırpınışı ta uzaktan duyuluyordu.

B) Onu kurtarmak benim kardeşlik borcum, kurtarayım diye çok çırpındım; bir de bana yaptığına bak!

C) Çocuk sabaha kadar çırpındı durdu, acısını dindiremedik.

D) Bu onun son çırpınışıdır, ondan hayır gelmez artık.

E) Oltaya takılan balık çırpındı, çırpındı ve can verdi.

8) l. Ondan ayrı kalmanın acısı bir külçe gibi çöktü içime.

ll. Yoğun kar yağışı yüzünden toprak damlar çöktü.

lll. Hastalık onu iyice sarsmıştı, çökmüş zavallıcık.

lV. Adam elindekileri arkadaşına verdi ve yanındaki

sandalyeye çöktü.

V. Köprü çökmüş, yol trafiğe kapanmıştı.

Yukarıdaki cümlelerde “çökmek” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) l B) ll C) lll D) lV E) V

9) “dağılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kızını kaybettikten sonra dağıldı adam.” cümlesindekiyle aynı anlamdadır?

A) Para herkese eşit bir biçimde dağıldı.

B) Dergi yasaklandıktan sonra topluluk dağıldı.

C) Ufak bir olaydan sonra hemen dağılıyorsun, kendine gel biraz!

D) Bu peynir çok lezzetliydi, ağzında hemen dağılıyor.

E) Çocuklar geliyor, okul dağılmış olmalı.

10) “damlamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Musluk damlıyor; ama kimse de şikayetçi değil.

B) Masadaki örtülere yağ damlamış, yıkayın hemen.

C) Toprak damlar suyu emiyor, sonra da odaya damlatıyor.

D) Herkesten önce damladı, halbuki kimse davet etmemişti onu.

E) Alnından damlayan terler onun sıkıntılı olduğunu gösteriyor.

11) “Onun şakalarına ancak bu kadar dayanabildim.” cümlesinde altı çizili sözcüğün kattığı anlamın aynısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

A) Bana şöyle bir yaslandı ve uyumaya başladı.

B) Yaşamın zorluklarına katlanman gerek; yoksa yenik düşersin yaşama.

C) Bu yıkıntıların altında birçok can yatıyor.

D) Onun yaptıklarına hiç karşılık vermedim.

E) Benimle o kadar ilgilendi; ama ben oralı olmadım.

12) “doldurmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde belirtilen anlamı kullanılan cümleye uygun değildir?

A) Yayılmak : Menekşe kokuları her tarafı doldurmuştu.

B) Tamamlamak : Bu cümledeki boş bırakılan yerleri doldurun.

C) Kötü düşünecek duruma gelmek : Kafasını başka fikirlerle doldurdu, hata üstüne hata yapıyor.

D) Yaşını tamamlamak : İki gün daha geçerse yirmisini dolduruyor.

E) Dolu duruma getirmek : Torbayı pamukla doldurdu.

13) “durmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde belirtilen anlamı kullanılan cümleye uygun değildir?

A) Dinmek : uzun süre lapa lapa yağan kar birden durdu.

B) Yaşamak : babası Ankara’da Bakanlıklardaki işinde duruyor.

C) Bir yerde olmak : Evde tek başına duruyorum, gel de konuşalım.

D) İşler durumda olmamak : Saat gibi işleyen motor birden durdu.

E) Varlığını sürdürmek : Ta Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdığımız birçok gelenek hala duruyor.

14) “öldürmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerde anlam bakımından ikişerli grup oluşturursa hangisi dışarıda kalır?

A) Bu çocuğun yaptıkları beni öldürüyor, kızmamak için kendimi zor tutuyorum.

B) Son günlerde yaptıkların sana duyduğum hayranlığı öldürdü.

C) Kanser birçok insanı öldürdü.

D) Sıcaklar böyle giderse çiçeklerin çoğu ölür.

E) Aksiyon filmleri sinemaya olan tutkumu öldürdü.

15) “ölmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumlu anlamda kullanılmıştır?

A) Binlerce canlı ölüyor, binlerce canlı doğuyor dünyada.

B) Geleneklerimiz gittikçe ölüyor, yeniliğin pençesinde.

C) Bu değerlerin hepsi de ölecek günü gelince.

D) Hastalıktan ölür babası; ama o kadar da üzülmez.

E) Ölürüm ben, senin bu yazdıklarına!

16) Hepimizin de içimize bakabildiğini ta ruhumuzu okuduğunu unutmuşuz. Nasıl da çözmüş bizi.

Yukarıdaki cümlede “içimize bakabilmek” sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ruhsal dünyasındaki bunalımları görmek.

B) Ruhsal dünyalarında olup bitenlerin farkına varmak

C) Duygusal tepkileri fark edebilmek

D) Her durumu görebilme yetisine sahip olmak

E) Fiziksel özelliklerden iç dünya hakkında yorum yapmak

17) Benim için geleceğini erteleyen bu adam benim babam. Bende yatıyor özlemleri. Ben gerçekleştirdikçe hedeflerimi o, mutluluğu yaşıyor.

Bu cümlede geçen “ geleceğini ertelemek” sözünün anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Yarını için çalışmayan adam hiç mutlu olamaz.

B) Her ailede bir kişi kendini feda eder, ailesinin mutluluğu için.

C) Yaşayacağımız güzellikleri sevdiklerimiz için başka bir zamana bırakıp onlar için çalışırız.

D) Her baba evladı için her türlü fedakarlığı yapar.

E) Mutluluk, sevdiklerimiz için kendimizi feda etmektir.

18) Kırsal kesim insanı hep dairesel bir yaşam sürüyor. Başka yerler başka kişilikler ona oldukça yabancı. Bu da ufkunu daralttıkça daraltıyor.

Yukarıdaki cümlede “dairesel bir yaşantı” sözcüğünün anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

A) Sıradan yaşantılar insanı ileriye götürmez.

B) Her toplum geleneğe bağlı kaldıkça yeni yaşantılara açılamaz.

C) Bazen sıra dışı yaşantılarla mutluluğu aramalıyız.

D) Değişime hazır olmayan toplumlar hep aynı yaşam çizgisi sürdürür, aynı yaşam çerçevesinde dönüp durur.

E) Ufku geniş toplumlar, yeniliğe açık bireylerin oluşturduğu toplumlardır.

19) Onun yaşamına hiçbir zaman girmedim. Sınırlar koydu hep, o sınırların dışına bir türlü çıkarmadı beni.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Yasaklar, ne onun hayatına girmeme ne de istediğim yaşamı sürdürmem izin verdi.

B) Çizgi ötesi bir yaşamı arzuladım; ama olmadı.

C) Bazı insanlar başkalarının yaşamları ile pek ilgilenmezler.

D) Birlikte yola çıktığımız insanlara saygılı olmalıyız; herkesi ilgilendiren konularda onların da fikirlerini almalıyız.

E) Disiplinli bir eğitim insanı mutluluğa kavuşturur.

20) Çevremde neler oluyormuş, bende uzun süredir uykudaymışım. Ama son yaşadıklarım gözümü açtı.

Altı çizili deyimin kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Yaptıkların beni mutlu etti.

B) Başarının sırrını bende öğrendim artık.

C) Toplumda tuzağa düşmek istemiyorsan kurnaz olmalısın.

D) Bu ikisinin neler yaptığının farkındayım artık, onların tuzaklarına düşmeyeceğim.

E) Şiirin bir kent olduğunu biliyordum, buranın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E

A

B

C

E

B

B

D

C

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C

B

A

E

B

C

D

A

D

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile