Makale Dizini

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyu­muna uymayan bir sözcük vardır?

A) Ödevlerimin tamamını yarına teslim edeceğim.

B) Sanat dergilerinin büyük bir kısmını okumuştum.

C) Annem masanın üzerinde duran vazonun tozunu aldı.

D) Eski fotoğraflarıma bakıyorum da şimdi epey yaş­lanmışım.

E) İnternet, çağımızın en önemli yeniliği olarak haya­tımıza girdi.

 

 

2. I. Sanatçının son albümü beklenilen ilgiyi görmedi.

II. Pek çok insan, dilimizin ne kadar zengin olduğu­nun farkında değil.

III. Dinlediğim şiirlerin hepsi bende derin izler bırak­mıştır.

IV. Kendine araba almak için çok çalışıyordu.

V. Yeni aldığı yazıcının birkaç parçası eksikti.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde küçük ünlü uyumuna uymayan sözcükler vardır?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.

D) III. ve IV. E) IV. ve V.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlü daralması" yoktur?

A) Salondan gelen sesler yüzünden ders çalışamıyordu.

B) Niye benim istediğim filme gidilmeyecekmiş?

C) Seni hayal edeyim diye dün gece fotoğraflarına baktım.

D) Dağa çıkarken yanımıza üç gün yetecek kadar yi­yecek alırdık.

E) Eski sevgilim iki gün sonra nişanlanıyordu.

 

 

4. Bilim aklın işidir, şiir de yüreğin bilimidir.

Bu cümlede görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Ünlü düşmesi - ünsüz değişmesi

B) Ünlü düşmesi - ünsüz benzeşmesi

C) Ünsüz değişmesi - ünsüz benzeşmesi

D) Ünlü türemesi - ünsüz değişmesi

E) Ünsüz benzeşmesi - ünlü türemesi

 

 

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde diğerle­rinden farklı bir ses olayı vardır?

A) Bugün, biricik arkadaşım Burak ile balık tutmaya gideceğiz.

B) Sen de ufacık problemleri kendine dert ediyorsun.

C) Netlerinizi sınavlara girerek yükseltmelisiniz ki sı­navı kazanasınız.

D) Babam bana beslemem için minicik bir kedi yavru­su almıştı.

E) Dedem, evin ortasındaki sobayı yakınca etraf sıca­cık oldu.

 

 

6. Sınıfın en çalışkan öğrencisi Gökhan'dı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine özdeş bir ses olayı vardır?

A) İstediğiniz dokümanlar yarın elinize ulaşır.

B) Seninle tiyatroya gelmeyi ben de çok istiyorum.

C) Yazın sıcaklar yüzünden herkes daha sinirli oluyor.

D) Üniversiteye kaydımı yaptırdığımda dünyalar be­nim oldu.

E) Yeni aldığı telefonun bütün özelliklerini öğrenmek istiyordu.

 

 

7. (I) Şiirsel eylemin ilk izlerini çocukta arayabilirsiniz. (II) Çocuğun en çok uğraştığı şey oyundur. (III) Kendi­ne özgü bir dünya yarattığına göre, oynayan her ço­cuk, şair gibi davranıyor, demektir. (IV) Şair de çocu­ğun yaptığını yapar. (V) Düşsel bir dünya yaratır ken­dine.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde hiçbir ses olayı yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

8. Emperyal Oteli'nde bu sonbahar

Bu camların nokta nokta hüznü

Bu bizim berhava olmuşluğumuz

Bir nokta, bir hat kalmışlığımız

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ulama B) n-m değişimi C) Kaynaştırma ünsüzü D) Ünlü düşmesi E) Ünsüz denişimi

 

 

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerdeki ünlü düşmeleri, oluşum bakımından ikişerli gruplandırılırsa hangi­si dışta kalır?

A) Geminin burnu limana bir türlü yanaşamıyordu.

B) Ormanda çıkan yangını söndürmek için çevre iller­den takviye ekipler geldi.

C) Sayısal lotonun yaklaşık bir milyonluk ikramiyesi haftaya devretti.

D) Sizinle bu konuda tartışırım; yalnız konu üzerinde biraz daha çalışmalıyım.

E) Kelebeklerin ömrünün çok kısa olduğunu herkes bilir.

 

 

10. Türkçede "p, ç, t, k" ünsüzlerinden biriyle biten sözcü­ğe ünlü ile başlayan bir ek getirilirse bu ünsüzler yumuşayarak "b, c, d, g, ğ" ye dönüşür. Buna "ünsüz değişi­mi" denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım söz konusudur?

A) Yer yatağında yatmayalı uzun zaman olmuştu.

B) Ailecek gittikleri pikniklerde mutlaka çadır kurarlardı.

C) Sınava gireceği gün yaklaştıkça heyecanı azalıyordu.

D) Dinlediği müzikler onu bambaşka diyarlara götür­müştü.

E) Yıllardır hazırlandığımız yarışmaya bugün gireceğiz.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile