........ LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ  2. DÖNEM 1. YAZILI

Adı Soyadı:                                    Sınıfı:                          Numarası:

 

1. Türk destanlarıyla ilgili olarak aşağıdaki tabloda sıra noktalarla belirtilen yerleri doğru şekilde doldurunuz. (10 puan)

İslamiyet’ten Önceki Türk Destanları

Saka Destanları

……………..….,                      ………………………………

Hun-Oğuz Destanları

…………………………..,   Attila Destanı             

………………. Destanları

…………………,    …………………………….,   Mani Dininin Kabulü

 

İslamiyet Etkisindeki Türk Destanları

Karahanlı Dönemi

…………………………

Kazak-Kırgız

………………………….

………………….

Cengiz Han Destanı

Tatar-Kırım

Timur Destanı,   …………………………

 

2. Aşağıdaki tabloda Türk ve dünya destanlarını açıklamalarına uygun olarak eşleştiriniz. (10 puan)

1

Sümerlere ait olan bu destan, tarihte bilinen ilk destandır.

Kalevala

 

2

Destan, Türk hükümdarı ile Makedonyalı İskender’in mücadelelerini anlatır.

Boewulf

 

3

İran Türk savaşlarını anlatan İran destanı

Gılgamış

 

4

Fin destanıdır.

Şehname

 

5

İtalyan şair Tasso’nun yazdığı yapma destan

Kurtarılmış Kudüs

 

 

Kaybolmuş Cennet

 

Şu Destanı

 

 

3. Destan ile efsane arasındaki farklardan ikisini yazınız. (5 puan)

 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (12 puan)

Türk edebiyatında ilk edebi roman………………………….., ilk köy romanı ……………….    İlk psikolojik roman …………………………….’dür.

Türk edebiyatında ilk çeviri roman ……..……………………..’ın Fransız yazar …………………………….’dan çevirdiği ………………….. adlı eserdir.

 

5. Aşağıdaki cümlelerde çeşitli dönemlerdeki Türk romanlarının özellikleri yer almaktadır. Verilen özellikler Tanzimat Dönemi romanıyla ilgiliyse karşısına (1), Servetifünun Dönemi ile ilgiliyse (2), Milli Edebiyat Dönemi ile ilgiliyse (3) yazınız. (6 puan)

Batılı anlamda ilk modern roman bu dönemde yazılmıştır. (   )

Romanlar, teknik bakımdan kusurludur. (   )

Türkçülük, Milli Mücadele, yanlış Batılılaşma, çağdaşlaşma gibi temalar öne çıkmıştır. (   )

Romanlarda dil ağır ve süslüdür, Fransız cümle yapısının etkisi görülür. (   )

Roman türü bu dönemde edebiyatımıza girmiştir. (    )

Romanda İstanbul dışına çıkılıp Anadolu işlenmiştir. (   )

 

6. “Flaubert, Madame Bovary’i beş yıl gibi uzun bir sürede, adeta iğneyle kuyu kazar gibi yazmıştır. Her ayrıntıyı titizlikle inceler, Madame Bovary’nin yaşadığı dünyayı en ince ayrıntısına kadar vererek bizi adeta o dünyanın içine sokar. Hatta bu gerçekçilik sevdası yüzünde Flaubert, Emma’nın ölümünü daha iyi anlatabilmek adına tıp kitaplarını incelemiş hatta arseniğin tadına bakarak hastalanmıştır. Bununla ilgili yazdığı bir mektupta ‘Ağzımda arseniğin tadını öylesine duyuyordum ki, iki kez ardı ardına gerçek mide spazmı hissettim ve bütün yemek boyunca kustum.’ demiştir.”

Flaubert, Madame Bovary adlı eseri hangi akımın etkisiyle yazmıştır? Bu parçada yazarın etkilendiği edebi akımın özellikle hangi yönü vurgulanmıştır? Açıklayınız. (7 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlede yer alan yazım yanlışı olan kelimelerin altını çizip doğrusunu yazınız. (5 puan)

 

“1930 Yılında Ankara’da doğan Turgut Özakman, orta öğrenimini Ankara Atatürk lisesinde yaptı. 1951’de hukuğu

 

bitirdi, bir süre Avukat olarak çalışdı. Sonra Köln’e tiyatro öğrenmeğe gitti.”

 

8. Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz. (20 puan)

 

Böyle güzel bir öyküyü, siz de kabul edersiniz, birikimi olmayan bir sanatçı kolay kolay yazamaz.

 

Şehrin ovaya bakan tarafından geçenler, asfalt yolun iki yanına birtakım insanların gelip yerleştiğini gördüler.

 

Karabibik, Batı etkisindeki Türk edebiyatının köye yönelen ilk eseridir.

 

 

 

9. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangi ögeyi buldurmak istediğini karşılarına yazınız. (6 puan)

 

Nasıl bir kitap istiyorsunuz? …………………………….

İnsanın özveriyle çalışması suç mudur? …………………………….

Basketbol takımımız nasıl oynadı?  …………………………….

 

10. Aşağıdaki cümlelerde en vurgulu (önemli) parantez içi boşluklara yazınız. (4 puan)

Victor Hugo, ömrü boyunca birçok oyun, şiir ve roman yazdı. (…………………………….)

Sütten ağız yanan, yoğurdu üfleyerek yer. (…………………………………)

 

11.  Türk Telekom Müdürlüğüne bir dilekçe yazınız. Dilekçenizde internet hattınızın bozuk olduğunu belirterek gerekli işlemlerin yapılmasını isteyiniz. (15 puan)

Yazılı sorularının cevapları ektedir.

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile