Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Tebeşir

  Derin deniz canlıları olan tek hücreli Globugerina (Globijerina)’ların birikimi sonucu oluşur. Saf, yumuşak, kolay dağılabilen bir kalkerdir. Gözenekli olduğu için suyu kolay geçirir.

Tayga

  Orta kuşağın şiddetli kara iklimi etkisindeki soğuk bölgesinde iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanıara verilen ad.

Taşküre (Litosfer)

  Dünya'nın manto katmanının üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmanıdır. Kalınlığı ortalama 100 km’dir. Taşküre’nin ortalama 35 km’lik üst bölümüne yerkabuğu denir.

Taşa - dayalı sanayi

  Tuğla, kiremit, kireç, çimento, fayans, karo gibi inşaat malzemelerinin üretildiği sanayi kolu.

Taş

  Yer kabuğu oluşturan ana malzemeye verilen ad. Aynı anlamda, kaya ve kayaç terimleride kullanılır.

Tariş

  ğzmir, incir, üzüm, pamuk ve zeytinyağı tarım Satış Kooperatifler Birliği) 1937'de kurulan birliğin Ege Bölgesi'nde ürünleri işleyen çeşitli tesisleri bulunmaktadır.

Tarım

  Toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla çeşitli ürünler elde etme işine tarım denir.

Taraça

  Bakınız : Seki.

Tapografya haritası

  Yeryüzü şekillerinin eşyükseıti eğrileri ile gösterilmesi.

Talveg

  Akarsu yatağının en derin noktalarını birleştiren çizgi.

Takke buzulu

  Dağların bütün yamaçlarını kuşatan buzul türüdür.

Tabii soda (Trona)

  Doğal sodyum karbonat. Cam ve boya sanayiinde katkı maddesi olarak kullanılır.

Taban seviyesi

  Yer kabuğunun dış etkenlerle aşındırı/masında, düzenleyici roloynayan seviye. Deniz sevyiesi, genel taban seviyesidir.

Sürekli Rüzgarlar

  Genel Hava dolaşımına bağlı, sürekli basınç kuşakları arasında yıl boyunca yön değiştirmeden esen rüzgarlardır.

Subtropikal

  Tropikal ve orta kuşaklar arasındaki geniş alanını belirten sıfat.