Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Vertisol

  Dönen toprak. Killi araziler üzerinde oluşan killi topraklar, yazın kuruduğunda çatlarlar, çatlaklar boyunca üstten alta doğru toprak parçaeıkiarı dökülür, kışın ise toprak su alarak şişer ve altta bulunan toprak yüzeye doğru yükselir.

Vaha

  Çöllerde, akarsu kenarlarında, yer altı suyunun yüzeye çıktlğı yerlerde ya da kuyuların etrafındaki yaşama elverişli yer.

Vadi buzulu

  Sürekli beslenerek sirkten taşan ve vadi boyunca aşağı hareket eden buzul türüdür.

Vadi

  Akarsu aşındırması sonucunda oluşan bir yatak ve onu sınırlayan yamaçlarla birlikte oluşan uzun çukurluk.

Vadi

  Akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan, uzun çukurluklardır.

Uvala

  Genişleyip, derinleşen dolinlerin birleşmesiyle oluşan, dolinlerden daha büyük çukurluklardır. Uvaların düzensiz şekle sahip olması ve tabanlarındaki erimeden geriye kalan kalker çıkıntıları dolinlerden kolayca ayırtedilmesini sağlar.

Ulaşım

  Köyler, kentler, ülkeler arasında bir yerden başka bir yere gidiş, geliş.

Üçüncü Zaman (Neozoik)

  Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Üçüncü zamanın yaklaşık 63 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir.

Tuzla

  Tuz elde edilen yer.

Tuvönan

  Ayıklanmış, yıkanmış ve konsantre edilmi maden cevheri.

Turunçgiller (Narenciye)

  Portakal, mandalina, greyfurt, turunç ve limon bitkilerine genel olarak turunçgil denir.

Turunçgiller

  Narenciye, Akdeniz iklim şartları altında yetişen portokal, limon, mandaline, greyfurt gibi meyvelerin tamamına verilen ad.

Türkiye’nin Matematiksel Konumu

  Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır.

Turizm

  Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi.

Turizm

  İnsanların görme, tanıma, dinlenme, eğitim, spor, tedavi ve kutsal yerleri ziyaret etmek amacıyla yaptıkları gezilere turizm denir.