Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
yapağı

  Ilkbaharda kırkılan koyun yünü.

Yanardağ

  Mağmanın yüzeye çıktlğı yerde oluşan dağ.

Yanardağ

  Mağmadan gelen ve yer kabuğundaki çatlaklardan püsküren lavların yığılması sonucunda o bölgede dağlar oluşur. Bunlara yanardağ ya da volkan adı verilir.

Yamaç deposu

  Dağlardan taşınan çeşitli boyuttaki malzemelerin yamacın eteğinde birikmesi ile oluşan depo.

Yamaç

  Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir.

Yağmur ormanı

  Ekvator bölgesindek isık ve daima yeşil ormanlara verilen ad. Ekvatoral ya da tropikal orman da denir.

Yağış

  Havadaki nemin doyma noktasını aşıp, su damlacıkları, buz kristalleri veya buz parçacıkları şeklinde yoğunlaşmasına yağış denir.

Volkanizma

  Yer yuvarlığı içindeki magmanın yer kabuğu içine sokulması ve yeryüzüne çıkması süreci.

Volkanizma

  Yerin derinliklerinde bulunan magmanın patlama ve püskürme biçiminde yeryüzüne çıkmasına volkanizma denir.

Volkanik Tüf

  Volkanlardan çıkan kül ve irili ufaklı parçaların üst üste yığılarak yapışması ile oluşan taşlara volkan tüfü denir.

Volkanik Göller

  Volkanik patlamalar ile oluşan çanaklardaki göllerdir. Krater gölü, kaldera gölü ya da maar gölü gibi çeşitleri vardır.

Volkan Konisi

  Lav, kül, volkan bombası gibi volkanik maddelerin üst üste yığılması ile oluşan koni biçimli yükseltiye volkan konisi, koni üzerinde oluşan çukurluğa krater denir.

Volkan Bacası

  Mağmanın yeryüzüne ulaşıncaya kadar geçtiği yola volkan bacası denir.

Volkan

  Yer yuvarlığı içindeki kızgın ergimiş ve katı maddelerin yeryüzüne çıktlğı yer. Türkçe yanardağ ile eşanlamlı. Yanardağlardan püsküren maddelerin birikmesiyle çeşitli yüzey şekilleri (koniler, lav platolar vb.) oluşur.

Volfram

  Tungsten adı da verilen kalay beyazlığındaki ağır metal. Elektrik direncinin yüksek olması sebebiyle akkor lambalarda, eksme çeliklerin imalinde, makine ve uzayaraçları sanayiinde kullanılır.