Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Projeksiyon

  Dünya'nın küreselliği nedeniyle, haritalarda ortaya çıkan hataları en aza indirmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunun için yerkürenin paralel ve meridyen ağının belirli kurallara göre düz bir kağıda geçirilmesi gerekir. Bu sisteme projeksiyon denir.

Poyraz

  Türkiye’nin hemen her yerinde esen rüzgarlardır. Yaz poyrazı serinletici etki yapar. Kışın ise kuru soğuklara neden olur.

Populasyon

  Belli bir yerde yaşayan aynı türden bireylerin toplamı.

Polye

  Karst ovası. Karstik sahalarda kireç taşlarını çözünmesi sonucu oluşan büyük düzlük.

Polar hava

  Kutuplara yakın sahalarda oluşan soğuk hava.

Plüvyometre

  Yağış ölçer.

Playa

  Kurak bölgelerde dağların eteklerindeki tuzlu bataklık.

plato

  Vadilerle derin şekilde yarıimış, üzeri hafif engebeli yüksek düzlük. Örnek: Taşeli platosu.

Plankton

  Sularda yaşayan mikroskobik canlılar.

Plan

  Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür büyük ölçekli haritadır.

Piroklastik malzeme

  Volkanizma esnasında çıkan kül, kum, çakıl gibi taneli malzeme.

Pipe - line

  Ham petrol taşıyan boru hattı.

Petro - kimya sanayii

  Petrolden elde edilen çeşitli ürünlere lastik, Plastik gibi üretim yapan sanayi kolu.

Perlit

  Feldspat cinsinden suyu az ve eridği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı inci taşı. Inşaatlarda yalıtım malzemesi olarak kullanır.

Perihel

  Bakınız : Günberi.