Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Sander düzlüğü

  Buzullardan çıkan akarsuların, buzullar önünde oluşturulduğu alüvyon düzlükler.

Sanayi

  Endüstri. Bir ve birden fazla ham maddeyi çeşitli yollardan işleyerek işlenmiş madde haline dönüştürme yöntem ve araçların tamamı.

Sanayi

  Ham maddelerin işlenerek mamül madde haline getirilmesine sanayi denir.

Samanyolu

  Çok sayıda yıldızlardan ve Güneş’ten oluşan galaksiye Samanyolu denir.

Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı)

  Rüzgarın yıl içinde belirli bir yönden esme sıklığına rüzgar frekansı denir. Esme sıklığı rüzgar frekans gülleri ile gösterilir. Bir bölgede belirli bir sürede rüzgarların en sık estiği yöne egemen rüzgar yönü denir. Örneğin Ankara Meteoroloji İstasyonu verilerine göre, Ankara’ya ait yıllık ortalama rüzgar frekans gülüne bakıldığında, yıl içinde kuzeydoğudan esen rüzgarların toplam 5000 esme sayısı ile en fazla olduğu görülür. Yani egemen rüzgar yönü kuzeydoğudur.

Rüzgar Erozyonu

  Bitki örtüsünün olmadığı ya da cılız olduğu yerlerde toprağın rüzgarlarla yerinden kopartılarak taşınmasına rüzgar erozyonu denir.

Rüzgar

  Hava kütlelerinin yatay yöndeki hareketlerine rüzgar denir.

Rezerv

  Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan henüz işletilmemiş madenier.

Rendzina

  Killi kireçli araziler üzerinde bulunan çoğunlukla koyu renkli ve taşlı toprak.

Rejim

  Sıcaklık, yağış, akarsu debisi gibi elemanların yıl içindeki dağılışı.

Regresyon

  Denizin çekilip su aıtındaki alanların karaya katılması.

Rafting

  Genellikle akış hızı yüksek akarsularda şişme botlarla veya konu, gibi araçlarla yapılan seyahat (Akarsu sporu).

Rafineri

  Petrol arıtma tesisi

Radyasyon

  Bir cismin sıcaklık şeklinde yaydığı enerji olayıdır. Sıcaklık yayan veya veren cisimler ise ısınır. Gündüzün güneşten alınan enerji ile ısınma olur, gece ise bunun tersi olduğundan soğuma meydana gelir. Güneş radsaysonu Güneşten uzaya yayılan enerjidir. Bu enerji, dünya yüzeyine çarptığında sıcaklığa dönüşür.

Projeksiyon

  Coğrafi şekli ve olyalran ıdüzleme geçirme yöntemi. Harita iz düşümü.