Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Sirk

  Buzulların aşındırması ile oluşan önü açık çanak.

Sıcaklık

  Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde havanın nem alma kapasitesi de yüksek olduğu için buharlaşma artar, düşük olduğu yerlerde ise buharlaşma azalır.

Seramik

  Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazço, çanak, çömlek.

Seracılık

  Hava şartlarına karşı korunmuş, can veya naylonla kaplı yerlerde sebze veya meyve yetiştirmek.

Senklinal

  Tabakaların tekne biçimindeki kıvrılma şekli.

Şemosfer

  Atmosferin stratosfer ile İyonosfer arasındaki katmanıdır.

Selüloz

  Bitkilerin hücre yapısındaki bir karbonhidrattır, kağıt, suni ipek ve patlayıcı madde yapımında kullanılır.

Şelf

  Kıta sahanlığı.

Şelale

  Büyük çağlayan. Akarsuların yüksek yerlerden dökülüp aktığı yer.

Sel

  Sağanak yağış ve hızlı kar erimeleri sonucu çok miktarda suyun akışa geçmesi ile meydana gelen duruma sel denir.

Seki (Taraça)

  Yatağına alüvyonlarını yaymış olan akarsuyun yeniden canlanarak yatağını kazması ve derinleştirmesi sonucunda oluşan basamaklardır. Taban seviyesinin alçalması nedeniyle, tabanlı bir vadide akan akarsuyun aşındırma gücü artar. Yatağını derine doğru kazan akarsu vadi tabanına gömülür. Eski vadi tabanlarının yüksekte kalması ile oluşan basamaklara seki ya da taraça denir.

Seki

  Vadilerde, akarsuların biriktirdikleri maddeler veya anakaya içine yeniden gömülmesi sonucunda meydana gelen basamak veya sahanlık. Taraça.

Şayak

  Kaba dokunmuş, dayanıklı bir tür kumaş.

Sarp

  Çıkılması güç, dimdik kayalıkların bulundukları yerler için kullanılan bir terim.

Sarkıt-Dikit

  Kalsiyum karbonatça zengin suların mağara tavanından sızarak içindeki kirecin tavanda birikmesi ile sarkıtlar, damlayarak tabanında birikmesi ile dikitler oluşur. Karstik alanlardaki mağaralarda görülen bu şekillerin en güzel örnekleri Damlataş Mağarası’nda bulunmaktadır.