Sander düzlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Sander düzlüğü

  Buzullardan çıkan akarsuların, buzullar önünde oluşturulduğu alüvyon düzlükler.