Biyocoğrafya

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Biyocoğrafya

  Canlılar coğrafyası. Yeryüzündeki bütün canlılar, coğrafya bilimini prensiplerine göre inceleyen bilim dalı. Botanik (bitkiler bilimi) ve Zooloji (hayvanlar bilimi) olmak üzere iki bölümden oluşur.