Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Yayla

  Orman sınırının üstünde veya onay kanı sahalarda yaz döneminde hayvan otlatılan yer. Bu sahalar aynı zamanda Akdeniz BÖlgesi'nde olduğu gibi, yazın dinlenme yeri olarak da kullanılır.

Yayla

  Yaz aylarında hayvan otlatmak veya tarımsal faaliyette bulunmak amacıyla gidilen geçici yerleşmelerdir. Yaylalar dinlenmek amacıyla gidilen yazlık sayfiye yerleri de olabilir.

Yayla yerleşmesi

  Hayvan otlatma ve dinlenme amacıyla yapılmış mesken topluluğu.

Yaz solstisi

  21 Haziranda güneş ışığının 23° 27' kuzey enlemde uzanan yengeç dönencesine dik geldiği zaman.

Yer altı suyu

  Yüzeyde sızarak yer aıtındaki çeşitli tabakalar ve çatlaklar arasnıda değişik şekillerde bulunan suların tamamı.

Yer kabuğu

  Dünyanın 30 - 40 km kalınlıktaki dış kabuğu. Çoğu kez taş küre ile aynı anlamda kullanılır.

Yer şekilleri

  Yer kabuğunun yüzeyinde, iç ve dış kuwetlerin etkisi altında meydana gelen bütün şekillere verilen genel ad. Çoğu kez yüzey şekileriyle ayna anlamda kullanılır.

Yerel Saat

  Bir noktada Güneş'in gökyüzündeki konumuna göre belirlenen saate yerel saat denir. Aynı boylam üzerindeki noktalarda yerel saat aynıdır. Herhangi bir meridyenin Güneşin tam karşısına geldiği an, meridyen üzerindeki tüm noktalarda yerel saat 12.00'dir. Güneş, doğudaki bir noktada batıdaki yerlere göre daha önce doğar ve daha önce batar; bu nedenle yerel saat doğudaki yerlerde daha ileridir.

Yıldız

  Türkiye’ye kuzeyden esen soğuk rüzgarlardır. Karadeniz kıyılarına yağış bırakırlar. Kar yağışına neden olurlar. Karayel ile karışık estiğinde kar fırtınaları görülür.

Yoğunlaşma

  Atmosferdeki su buharının gaz halden sıvı ya da katı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Yoğunlaşmanın temel nedeni sıcaklığın düşmesidir.

Yoğuşma

  Su bularının sıvı veya katı hale dönüşmesi olayı.

Yontuk düz

  Akarsu aşındırması sonucu denize yakın seviyeye kadar alçalmış çok az dalgalı bir yüzey.

Yöre

  Daha farklı özelliğiyle bir bölümün diğer kesimlerinden ayrılan alan.

Yöre

  Bölüm içerisinde farklı özelliklere sahip, bölümden daha küçük birimlerdir. Iğdır Yöresi, Göller Yöresi, Menteşe Yöresi gibi.

Yörünge Düzlemi

  Bakınız : Ekliptik.