Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Yağış

  Havadaki nemin doyma noktasını aşıp, su damlacıkları, buz kristalleri veya buz parçacıkları şeklinde yoğunlaşmasına yağış denir.

Yağmur ormanı

  Ekvator bölgesindek isık ve daima yeşil ormanlara verilen ad. Ekvatoral ya da tropikal orman da denir.

Yamaç

  Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir.

Yamaç deposu

  Dağlardan taşınan çeşitli boyuttaki malzemelerin yamacın eteğinde birikmesi ile oluşan depo.

Yanardağ

  Mağmanın yüzeye çıktlğı yerde oluşan dağ.

Yanardağ

  Mağmadan gelen ve yer kabuğundaki çatlaklardan püsküren lavların yığılması sonucunda o bölgede dağlar oluşur. Bunlara yanardağ ya da volkan adı verilir.

yapağı

  Ilkbaharda kırkılan koyun yünü.

Yaprak orman

  Kışın yaprak döken, geniş yapraklı ağaçlardan (kayın, meşe, gürgen, kestane vb.) meydana gelen orman. Yayvan yapraklı orman da denir.

Yarı çöl

  Kuraklık ve bitki örtüsü bakımından çÖllerle bozkırlar arasındaki bölge.

Yarı kurak bölge

  Nemli orman bölgelerinden daha az yağış alan, ama çöllerden daha nemli, bozkırlar ve ağaçlı bozkırlarla kaplı alan. Örnek: Iç Anadolu. Ortalam yağış genellikle 200400 mm arasındadır.

Yarı tropikal bölge

  Orta kuşak ile tropikal kuşak arasında yer alan sıcak iklim. Bu iklimin görüldüğü yerlerin bazıla yağışlı, bazıları kuraktır.

Yarım küre

  Ekvatorun kuzey ve güneyindeki yarım küreler. Kuzey Yanm küre: Ekvatorun kuzeyindeki yarım küredir.

Yarımada

  Ana karadan denize doğru uzanan kara parçası.

Yarma vadi

  Iki düzlük arasındaki yükseklik üzerinde akarsuların oluşturduğu dar ve derin vadi.

Yarma Vadi (Boğaz)

  Akarsuyun, iki düzlük arasında bulunan sert kütleyi derinlemesine aşındırması sonucunda oluşur. Vadi yamaçları dik, tabanı dardır. Akarsuyun yukarı bölümlerinde görülür.