Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Toprak Haritaları

  Bir bölgenin toprak özellikleri ve dağılışları hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalardan, yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesi, buna bağlı olarak topraklardan daha iyi verim alınabilmesi gibi bir çok konuda yararlanılır.

Transgresyon

  Denizin karaya doğru i1erlemes.i

Traverten

  Suda çözünmüş kirecin yer yüzünde ya da mağar-alarda çökelmesiyle oluşmuş çeşitli biçimdeki çökertiler. Ö Pamukkale'deki kireç çökeltileri.

Traverten

  Kalsiyum biokarbonatlı yer altı sularının mağara boşluklarında veya yeryüzüne çıktıkları yerlerde içlerindeki kalsiyum karbonatın çökelmesi sonucu oluşan kimyasal tortul bir taştır.

Tropik

  Dönence.

Tropopoz

  Troposferin stratosfere geçtiği üst kat.

Troposfer

  Atmosferin, yeryüzüne temas eden, alt bölümüdür.

Tsunami

  Bakınız : Dalgalar.

Tüf

  Volkan bacasından çıkan volkanik malllzemenin hepsine verilen ad.

Tüf konisi

  Volkanlardan çıkan tüflerin oluşturduğ ukoni biçimli küçük volkanik tepeler.

Tundra

  Kutuplara komşu soğuk, yazı çok kısa, ağaç yetişmeyen bölgeler. Bitki topluğu yosunlardan, otsulardan ve bazı cüce çalılardan oluşur.

Tundra

  Düşük sıcaklığa ve kuraklığa uyum sağlamış olan kısa boylu çalılar, otlar ve yosunlardır. Bu bitki örtüsüne tundra adı verilir.

Turfanda

  Başka yerlere göre, bir yerde erken yetişmiş sebze ve meyve.

Turizm

  Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi.

Turizm

  İnsanların görme, tanıma, dinlenme, eğitim, spor, tedavi ve kutsal yerleri ziyaret etmek amacıyla yaptıkları gezilere turizm denir.