Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Tektonik

  Yer kabuğu yapısının oluşumu ve iç kuwetlerle şekillenmesini inceleyen bir bilim dalı.

Tektonik Göller

  Yerkabuğunun tektonik hareketleri sırasında oluşan çanaklardaki göllerdir.

Tektonik hareket

  Kabuk tabakasındaki kırılma, yükselme ve alçalmayı oluşturan tüm hareketleri kapsar.

Tepe

  Küçük yer kabartısı. Çevresindeki çukurluklara göre yükseklik gösteren yer kabartısI. Bazen çok yüksek dağların zirve kısımlarına tepe adı verilir. (Örnek: Everest tepesi gibi)

Termik Basınç

  Dünya'nın küreselliği nedeniyle ısınma ve soğumaya bağlı oluşan basınçlardır.

Termik Ekvator

  Meridyenlerin en sıcak noktalarını birleştiren eğriye termik ekvator denir.

Termik enerji

  Petrol ürünleri, doğal gaz ve kömürün yakılması ile sağlanan enerji.

Termik santral

  Petrol ürünleri, doğal gaz ve kömürle çalıştırılan santral.

Ters Alizeler (Üst Alizeler)

  Ekvator’dan (TAB), 30° enlemlerine (DYB) doğru esen üst rüzgarlardır. Her yerde ve her zaman görülmezler. Yeteri kadar sürekli ve güçlü değillerdir. 30° enlemleri çevresinde aşağıya doğru alçaldığından yağış oluşumunu engellerler.

Tersane

  Gemi yapılan ya da onarılan yer, tezgah.

Tetis

  Eski Dünya'da Alp sistemine bağlı genç dağların oluştuğu jesenklinale verilen ad. Batı dillerinde Tethys biçiminde yazılır.

Ticaret

  Üretilen bir malın kar amacıyla tüketiciye ulaştırılması işi.

Ticaret

  Para kazanmak için yapılan alım satım işlerine ticaret denir.

Tiftik

  Tiftik keçisinin, ince yumuşak ve parlak yünü.

Topografya

  Yeryüzü şekilleriyle eş anlamlı terim.